Indicatoren

Gebruiksgemak product

Definitie

Gebruiksgemak product (%) = gebruiksgemak product (score per product)/maximale score

De klant kan het gebruiksgemak van een product scoren. U bevraagt een selectie van klanten en uit hun scores berekent u een gemiddelde. U kent per product een score toe die u door de enquête bekomt.

U kent de score toe per product en deze wordt bekomen door een enquête.

Uitleg

U geeft deze gegevens in:

• het gebruiksgemak per product, in een score op xx uitgedrukt;

• de maximaal te behalen score;

• de verschillende producten.

U kan het aantal producten uitbreiden tot 10. U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.