Indicatoren

Definitie

Evaluatiegraad = aantal medewerkers met wie u een evaluatiegesprek voert / totaal aantal medewerkers

Deze indicator geeft weer hoeveel medewerkers u jaarlijks evalueert binnen uw organisatie. U drukt dit uit in percentages. 

 

Uitleg

U voert zelf 2 verschillende gegevens in:

  • aantal medewerkers met wie u een evaluatiegesprek voert
  • totaal aantal medewerkers.

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.