Indicatoren

Definitie

De indicator energieverbruik volgt op hoeveel energie uw organisatie verbruikt en eventueel ook welke onderdelen van de organisatie/productie energie-intensief zijn.

Uitleg

U maakt onderscheid tussen twee groepen gebruikers:

• gebruikers die de volledige onderverdeling kunnen maken

• gebruikers die enkel het totale energieverbruik kennen.

Hierdoor kan de gebruiker kiezen voor welke optie hij/zij wil gaan.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.