Indicatoren

Definitie

De indicator energiesoort volgt het energieverbruik in kWh per type energie op, op jaarbasis.

U vult deze indicator niet in, wanneer u enkel inzicht hebt in het totale energieverbruik en niet in de afkomst van de energie. In dat laatste geval gebruikt u beter de indicator energieverbruik.

Uitleg

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.