Indicatoren

Duurzame materialen

Definitie

Duurzame materialen (%) = volume gebruikte duurzame materialen per product/totaal volume gebruikte materialen per product

De indicator ‘duurzame materialen’ geeft aan welk gedeelte van een product bestaat uit duurzame materialen.

De organisatie definieert daarbij de term duurzaam. Duurzaam kan onder andere zijn: van lokale oorsprong, niet-vervuilende materialen, bio-afbreekbare materialen … U kent de score toe per product.

Uitleg

U geeft het volgende in:

• het volume duurzame materialen dat werd gebruikt per product;

• het totale volume materialen dat werd gebruikt per product;

• de verschillende producten.

U kan het aantal producten uitbreiden tot 10. U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.