Indicatoren

Duurzaamheidsassessmentgraad

Definitie

Duurzaamheidsclausules (%) = aantal contracten met duurzaamheidsclausule/totaal aantal contracten

De indicator duurzaamheidsclausules (%) brengt in kaart welk gedeelte van de afgesloten contracten met leveranciers een duurzaamheidsclausule bevat.

Wat deze duurzaamheidsclausule precies inhoudt, beschrijft de organisatie zelf. Daarnaast moet u in overweging nemen dat niet iedere leverancier even belangrijk is.

Uitleg

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel, afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.