Downloads

In deze stap bepaalt u de duurzame visie van uw organisatie. Dit kan de formulering zijn van een duurzaamheidsvisie of het afstemmen van de bestaande visie op de organisatievisie. De duurzaamheidsvisie houdt een omschrijving in gericht op de toekomst. Hierbij geeft u duidelijk aan wat uw organisatie wil bereiken op het vlak van duurzaamheid. Het is belangrijk dat deze visie aantrekkelijk, haalbaar, gericht, flexibel en communiceerbaar is.

Hier vindt u diverse ondersteunende documenten.

Deze kunnen helpen om duurzaamheid te introduceren binnen uw organisatie en informatie te verzamelen over de huidige situatie op vlak van duurzaamheid. Daarnaast kan u in deze documenten ook allerhande tips raadplegen over de manier waarop u uw huidige situatie kan analyseren.