Downloads

Voor u aan de slag gaat, is het nuttig de huidige situatie van uw organisatie onder de loep te nemen. In de Sustatool-scan beantwoordt u hiervoor een reeks vragen gelinkt aan de 15 Sustatool-thema’s. Na het invullen van deze scan krijgt u meteen zicht op de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie.

Hier vindt u diverse ondersteunende documenten.

Deze kunnen helpen om duurzaamheid te introduceren binnen uw organisatie en informatie te verzamelen over uw huidige situatie op vlak van duurzaamheid. Daarnaast kan u in deze documenten ook allerhande tips raadplegen over de manier waarop u uw huidige situatie kan analyseren.