Indicatoren

Doorgelaten defecten

Definitie

Doorgelaten defecten = aantal defecten dat wordt doorgelaten naar de volgende processtap/totaal aantal doorgelaten stuks

Doorgelaten defecten geeft inzicht in de kwaliteit van de producten/goederen die u doorlaat naar de volgende processtap.

U kan de meest bedrijfskritische processtappen mee opnemen in deze indicator.

Uitleg

U kan een aantal zaken zelf flexibel instellen en vastleggen:

• de verschillende processtappen definiëren die u wil opvolgen;

• het aantal defecten dat u doorlaat naar de volgende processtap;

• het totale aantal doorgelaten stuks per processtap;

• de periode waarover u wil rapporteren (bv. dag, week, maand, kwartaal, jaar …).

U kan de gegevens ingeven tot 1 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. De startdatum is variabel, afhankelijk van uw gegevens.