Indicatoren

Definitie

De indicator distributiemodus geeft weer via welke transportmiddelen de distributie gebeurt.

De verschillende mogelijkheden zijn onder andere vrachtwagen, vrachtauto, personenwagen, fiets, te voet, trein, bus, ander openbaar vervoer, binnenscheepvaart, zeescheepvaart,…

U maakt de verdeling op basis van het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis.

Uitleg

U geeft zelf de verschillende types transportmiddelen voor distributie in.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. Afhankelijk van uw beschikbare middelen is de startdatum variabel.