Indicatoren

Distributiekilometers

Definitie

Distributiekilometers = aantal kilometers gemaakt voor distributie / omzet van de organisatie

De distributiekilometers geven aan hoeveel gebruik u maakt van transport bij de distributie en hoe efficiënt dit transport verloopt.

De distributiekilometers bekijkt u steeds ten opzichte van de omzet om zo grote outputschommelingen mee in rekening te brengen.

Uitleg

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare middelen is de startdatum variabel.