Indicatoren

Discriminatieratio

Definitie

Discriminatieratio = aantal gemelde of vastgestelde gevallen van discriminatie / aantal medewerkers binnen de organisatie

Deze indicator brengt in kaart hoeveel problemen er rond discriminatie binnen de organisatie zijn .

Uitleg

U geeft zelf volgende gegevens in:

  • aantal gevallen van discriminatie
  • aantal medewerkers

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.