Indicatoren

Definitie

Gemiddeld dienstverband = totaal aantal dienstjaren / totaal aantal medewerkers in de organisatie

Deze indicator brengt in kaart hoe lang medewerkers gemiddeld voor de organisatie werken.

Wanneer er gemiddeld gezien sprake is van een kort dienstverband binnen de organisatie wil dit niet automatisch zeggen dat er een ongezond hoge uitstroom is binnen deze organisatie. Dit kan namelijk ook wijzen op een jonge werknemerspopulatie.

Uitleg

U geeft zelf volgende zaken in:

  • totaal aantal dienstjaren
  • totaal aantal medewerkers

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.