Concretiseer

De Sustatool bestaat uit een duurzaamheidscatalogus waarin meer dan 100 duurzaamheidsprojecten zijn opgenomen. Binnen elk project zijn meerdere duurzaamheidsacties opgenomen gaande van quick wins tot acties die meer inspanning vragen. U maakt een selectie van de acties waaraan u reeds werkt of wil werken in de toekomst. U kan ook zelf eigen acties toevoegen.

In deze catalogus kiest u ook indicatoren die u wil bijhouden voor de geselecteerde projecten en acties. Deze indicatoren liggen mee aan de basis van uw duurzaamheidsverslag. U kan kiezen uit reeds voorgestelde indicatoren per thema of zelf indicatoren opstellen.

1. Aanbod
2. Productmateriaal
3. Verpakking
4. Consument
5. Aankoop en Supply Chain
6. Lean
7. Energie
8. Water & sitebeheer
9. Transport
10. Milieu
11. Ethiek
12. Medewerkers - HR
13. Gezondheid en veiligheid
14. Communicatie
15. Stakeholders