Concretiseer

De Sustatool bestaat uit een duurzaamheidscatalogus waarin meer dan 100 duurzaamheidsprojecten zijn opgenomen. Binnen elk project zijn meerdere duurzaamheidsacties opgenomen gaande van quick wins tot acties die meer inspanning vragen. U maakt een selectie van de acties waaraan u reeds werkt of wil werken in de toekomst. U kan ook zelf eigen acties toevoegen.

In deze catalogus kiest u ook indicatoren die u wil bijhouden voor de geselecteerde projecten en acties. Deze indicatoren liggen mee aan de basis van uw duurzaamheidsverslag. U kan kiezen uit reeds voorgestelde indicatoren per thema of zelf indicatoren opstellen.

In het tabblad 'concretiseer' kan u de duurzaamheidscatalogus raadplegen met meer dan 100 duurzaamheidsprojecten.

In deze stap kiest u projecten en acties die in lijn liggen met uw duurzaamheidsvisie. U zoekt daarvoor in deze catalogus volgens Sustatool-thema of volgens Sustainable Development Goal (SDG). Deze gekozen projecten en acties verschijnen dan in uw individualiseerbaar dashboard 'Mijn Sustatool'. Per thema worden diverse projecten voorgesteld. U kan hier telkens aangeven hoe ver uw organisatie staat op het vlak van het project (maturiteit) en hoe belangrijk dit project is voor uw organisatie (materialiteit).

Wanneer u voor een bepaald project kiest, verschijnen verschillende acties. Tussen deze acties zitten quick wins, maar ook meer intensieve acties met meer impact. U kan ook eigen acties toevoegen aan uw bundel.

In deze catalogus kiest u ook indicatoren die u wil bijhouden voor de geselecteerde projecten en acties. Deze indicatoren liggen mee aan de basis van uw duurzaamheidsverslag. U kan kiezen uit reeds voorgestelde indicatoren per thema of zelf indicatoren opstellen.