Indicatoren

Competitieve salarisratio

Definitie

Competitieve salarisratio = gemiddeld salaris in de eigen organisatie / gemiddeld salaris in de sector

Deze indicator toont aan hoe de lonen binnen de organisatie zich verhouden ten opzichte van het sectorgemiddelde.

U kan de competitieve salarisratio opsplitsen volgens de meest voorkomende functie- en verloningscategorieën.

Uitleg

U vult zelf volgende zaken in:

• het gemiddeld salaris in uw eigen organisatie

• het gemiddeld salaris in uw sector (of bij gelijkaardige organisaties)

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.