Indicatoren

Definitie

CO2-voetafdruk = som van alle CO2-uitstoot (zakelijk verkeer, energie, productie, …) / omzet van de organisatie

Basiscijfers vindt u op https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/CO2-voetafdruk

Uitleg

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.