Indicatoren

CO2-uitstoot energie

Definitie

CO2-uitstoot energie = (CO2-uitstoot)/omzet

De indicator CO2-uitstoot energie bepaalt u door de hoeveelheid verbruikte energie en het soort energie dat u aankoopt. De uitstoot veroorzaakt door energie verbruikt bij transport rekent u niet mee in deze indicator.

Uitleg

U kan de gegevens ingeven tot 1 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de betrokken organisatie. De startdatum is variabel afhankelijk van de gegevens die u als gebruiker hebt.