Indicatoren

Definitie

De buurttevredenheid is een score die u krijgt via een enquête of andere bevraging door de buurt.

Uitleg

U kan de tijdas zelf instellen aangezien de frequentie van dergelijke enquêtes wisselend is. U kan enkel de behaalde scores invoeren.

U kan de gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare middelen is de startdatum variabel.