Indicatoren

Bradford-factor verzuim

Definitie

Gemiddelde Bradford-factor = (∑ (aantal absentiedagen * aantal absentieperioden * aantal absentieperioden))/(aantal medewerkers)

De Bradford-factor verkrijgt u door de individuele Bradford-factor voor iedere medewerker te berekenen en dan het gemiddelde van alle medewerkers te nemen. Een hoge Bradford-factor is een indicatie van veel korte periodes van afwezigheid.

Het is nuttiger om de Bradford-factor per medewerker te bekijken om zo problemen op te sporen. De registratie van de Bradford-factor per medewerker valt buiten de scope van de Sustatool.

Uitleg

U kan verschillende factoren ingeven:

• de gemiddelde Bradford-factor per afdeling;

• de verschillende te onderzoeken afdelingen;

U geeft de 2 delen van de formule in zoals hierboven vermeld.

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van uw Sustatoolproject. Afhankelijk van uw beschikbare gegevens is de startdatum variabel.