Analyseer

Voor u aan de slag gaat, is het nuttig de huidige situatie van uw organisatie onder de loep te nemen. In de Sustatool-scan beantwoordt u hiervoor een reeks vragen gelinkt aan de 15 Sustatool-thema’s. Na het invullen van deze scan krijgt u meteen zicht op de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie.

Bent u een kleine of middelgrote onderneming/organisatie en weet u niet goed waar te beginnen? Ontdek met de Sustatool-scan waar uw organisatie nu al staat op vlak van 15 duurzaamheidsthema's.

De Sustatool-scan geeft aan waar uw organisatie reeds staat op het vlak van duurzaamheid in relatie tot de 15 Sustatool-thema's. De scan wordt volledig afgestemd op maat van uw organisatie en is praktisch opgebouwd. U krijgt een aantal vragen waar u als organisatie op antwoordt. Opteer niet te snel voor 'niet van toepassing', want misschien had u over een bepaald thema nog nooit nagedacht! De thema's die u als 'interessant' aanduidt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) uw actieplan. Na het invullen van de Sustatool-scan krijgt u een overzicht van de sterke en de zwakke punten binnen uw organisatie en kan u overgaan naar de volgende stap: geef richting!

 

Hoe werkt de Sustatool-scan?

De Sustatool-scan werd ontwikkeld ter ondersteuning van de Sustatool, een managementprocesaanpak in 5 stappen.De scan zorgt ervoor dat u op een toegankelijke manier een duidelijk beeld krijgt van de huidige situatie van uw organisatie op het vlak van 15 duurzaamheidsthema’s. Dankzij de Sustatool-scan kan u vervolgens een volledig individualiseerbaar traject opzetten en duurzaamheidsacties complementair aan de werking van uw organisatie uitvoeren.