Analyseer

Voor u aan de slag gaat, is het nuttig de huidige situatie van uw organisatie onder de loep te nemen. In de Sustatool-scan beantwoordt u hiervoor een reeks vragen gelinkt aan de 15 Sustatool-thema’s. Na het invullen van deze scan krijgt u meteen zicht op de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie.

De Sustatool-scan werd ontwikkeld ter ondersteuning van de Sustatool, een managementprocesaanpak in 5 stappen.

De scan zorgt ervoor dat u op een toegankelijke manier een duidelijk beeld krijgt van de huidige situatie van uw organisatie op het vlak van 15 duurzaamheidsthema’s. Dankzij de Sustatool-scan kan u vervolgens een volledig individualiseerbaar traject opzetten en duurzaamheidsacties complementair aan de werking van uw organisatie uitvoeren.