Welkom bij de Sustatool

Dankzij de Sustatool kan u als KMO of kleinere organisatie werk maken van een duurzaamheidsbeleid. Deze tool biedt u een systematische en praktische no-nonsense aanpak. Uw beleid krijgt zo een duurzaam duwtje in de rug.

Wilt u de Sustatool graag gebruiken om uw onderneming op weg te helpen naar een duurzame ontwikkeling? Registreer u en ga meteen aan de slag. Al geregistreerd? Log in en werk verder aan de Sustatool via de verschillende stappen in bovenstaande groene balk.

Wilt u voor het starten graag een rondleiding door de applicatie? Dat kan per hoofdstuk via deze videolinks:

Starten met de Sustatool 1: Wegwijs

Starten met de Sustatool 2: Analyseer

Starten met de Sustatool 3: Geef richting

Starten met de Sustatool 4: Concretiseer

Starten met de Sustatool 5: Voer uit

Starten met de Sustatool 6: Rapporteer

Als KMO kan u werk maken van een duurzaamheidsbeleid waarbij de Sustatool u doorheen de diverse stappen loodst.

De Sustatool is een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering: u kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen uw organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet u in op wat u beter wil doen, waarbij u acties zal kiezen per thema of Sustainable Development Goal (SDG). U koppelt de gekozen acties aan uw doelstellingen, uw projectplanning en projectuitvoering.  Ten slotte voert u een controle uit om te zien of uw doelstellingen werden bereikt.

Deze tool werd ontwikkeld door professor Hans Verboven (UAntwerpen) met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.

Hoe werkt de Sustatool?

De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan u diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren.

De Sustatool is een toegankelijk managementproces in 5 fases gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij u:

 1. kijkt wat u al doet en wat de anderen doen (Analyseer),
 2. inzet op wat u beter wil doen (Geef richting),
 3. acties kiest uit een optielijst per thema (Concretiseer),
 4. deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering (Voer uit),
 5. controleert of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).

De Sustatool bestaat verder uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit u kan kiezen, verspreid over het niveau van:

 1. product/service excellentie,
 2. operationele excellentie,
 3. organisationele excellentie.

 

 

Per thema worden tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde bieden. Ten slotte biedt de Sustatool een volledig individualiseerbare reeks van standaard-KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) over alle thema’s, die een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk maken.

Deze werkwijze heeft volgende grote voordelen:

 • een systematische aanpak die inzet op àlle facetten van de organisatie,
 • eenvoudig model met duidelijke fases en doe-boek,
 • laagdrempelig en toegankelijk,
 • u kan op enkele thema's/acties werken en moet niet alles tegelijk doen,  
 • meetbare impact van de ondernomen acties staat centraal.