Indicatoren

Definitie

Afvalhoeveelheid = totale hoeveelheid afval / omzet van de organisatie

De indicator afvalhoeveelheid toont de evolutie van de hoeveelheid afval aan.

U linkt de hoeveelheid afval aan de omzet van de organisatie. U maakt een overzicht van de verschillende te onderscheiden afvalonderdelen zoals papier, aluminium, GFT, plastics,...

Uitleg

U kan de verschillende elementen van afvalhoeveelheid zelf ingeven:

  • het type afvalonderdeel (papier, aluminium, glas …)
  • de hoeveelheid afval van ieder onderdeel (in kg)
  • de omzet van de organisatie

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatumvan uw Sustatoolproject. Afhankelijk van uw beschikbare gegevens is de startdatum variabel.