Indicatoren

Aantal verbetervoorstellen

Definitie

De indicator verbetervoorstellen geeft een overzicht van het aantal verbetervoorstellen in een bepaalde periode.

U deelt de verbetervoorstellen als volgt in:

  • niet-behandeld voorstel
  • afgewezen voorstel
  • opgestart voorstel
  • afgerond voorstel

Een afgerond of afgewezen verbetervoorstel verdwijnt voor de volgende periode uit de gegevens. Een opgestart of niet-behandeld verbetervoorstel schuift door naar de volgende periode.

Uitleg

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.