Indicatoren

Aantal opleidingsuren per medewerker rond ethiek

Definitie

Opleidingsuren ethiek = aantal opleidingsuren ethiek / aantal medewerkers.

Deze indicator houdt bij hoeveel uren vorming de medewerkers krijgen rond ethiek, waarden en normen, de gedragscode,...

 

Uitleg

U vult volgende 2 zaken zelf in:

  • het totaal aantal vormings- en opleidingsuren rond ethiek, waarden, gedragscode,... voor de volledige organisatie
  • het totaal aantal medewerkers (niet FTE, maar werkelijke medewerkers) van de organisatie

U kan gegevens ingeven tot 3 jaar voor de startdatum van het Sustatoolproject in de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare gegevens is de startdatum variabel.