overleg

Stakeholdermanagement Tool

Als bedrijf sta je midden in de maatschappij en ontdek je dat een strategisch stakeholderbeleid noodzakelijk is voor je beleidsvoering en duurzame ontwikkeling.

Iedere stakeholder of belanghebbende heeft immers eigen verwachtingen en behoeften. Inzicht krijgen in de verschillende stakeholders en in de stakeholderrelaties om te ontwikkelen tot meer duurzame relaties vormt de uitdaging voor elke bedrijfsleider en/of directieteam.

Je stakeholders kennen en samenwerken met partners is in het kader van de realisatie van de SDG’s – maar ook in het kader van de upgrade van managementsystemen als ISO – cruciaal.

Daarenboven blijken partnerships (met stakeholders), het ingebed zijn in een groter netwerk en de creatie van betrokkenheid cruciaal om innovatief te blijven ondernemen.

Met deze Tool krijg je een methodiek aangereikt die je helpt bij

 • het in beeld brengen en identificeren van je stakeholders
 • het bewust worden met wie je allemaal te maken hebt
 • inzicht verkrijgen in welke mate stakeholders macht of invloed hebben op jouw organisatie
 • het in beeld krijgen van en in dialoog treden met de stakeholders die belangrijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid in jouw onderneming.

Dankzij de workshop krijg je:

 • inzicht in je stakeholders en de verschillende types
 • inzicht in de manier waarop je stakeholderrelaties verder kunnen ontwikkelen tot meer duurzame proactieve relaties

De Tool is opgedeeld in verschillende onderdelen:

 • Stakeholderidentificatie
 • Indeling stakeholders volgens belang en betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid
 • Relaties met stakeholders omschrijven
 • Stakeholderconsultatie
 • Uitwerken communicatieplan stakeholders
 • Periodiek evalueren van stakeholdermap en -relaties, resultaten

Extra info

De Tool voor Stakeholdermanagement sluit naadloos aan op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen waarin ondernemers uit alle Vlaamse uithoeken hun ambitie voor duurzaam ondernemen concreet maken. Hierin zetten ze jaar na jaar sterke acties neer die bijdragen aan de duurzaamheid van hun bedrijf en die hen wapenen voor de toekomst. Ze zijn een bron van inspiratie voor elkaar en geloven dat duurzaam ondernemen de enige vlucht vooruit is.

De Tool voor Stakeholdermanagement werd ontwikkeld in samenwerking met AMS en met de steun van MVO Vlaanderen.

Ontdek de Tool hier.