arbeiders werken aan een machine

SERV lanceert toolkit 'Werken aan Werkbaar Werk'

De Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van en voor de Vlaamse sociale partners in de SERV, lanceert de online toolkit 'Werken aan Werkbaar Werk'. Hiermee kunnen bedrijfsleiders, zelfstandige ondernemers, HR-professionals en werknemersvertegenwoordigers effectief aan de slag gaan op de bedrijfsvloer en inzetten op werkstresspreventie, motiverende jobs met voldoende leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privébalans.

De toolkit ‘Werken aan Werkbaar Werk’ moet bedrijven en organisaties een duwtje in de rug geven en het beleidsconcept werkbaar werken concreet maken. Via allerlei tools en praktijken kunnen ze een diagnose stellen van werkbaar werk op de eigen werkvloer en vinden ze mogelijke oplossingspistes.De toolkit is opgebouwd rond drie sleutels: aanpak van werkstress, werken aan motiverende jobs met leermogelijkheden en zorg voor een evenwichtige werk-privébalans. Elk van deze modules combineert achtergrondmateriaal (met o.m. cijfergegevens uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor) met praktische hulpmiddelen: argumentenlijstjes, vormingsmateriaal, checklists, stappenplannen en inspirerende bedrijfsverhalen. De digitale verpakking van de toolkit maakt een permanente actualisering van het materiaal mogelijk.

Lerend netwerk Werkbaar werk

De Stichting Innovatie & Arbeid plant in de komende maanden een aantal ‘road shows’ bij werkgeversfederaties, vakcentrales, netwerken van arbeidsmarktconsulenten, verenigingen van HR-professionals en preventieadviseurs. Naast het promoten van haar toolkit, wil de Stichting ook debatteren over de aanpak van werkbaar werk én feedback krijgen. Zo kan ze interessante initiatieven rond werkbaar werk in sectoren, ondernemingen en instellingen op het spoor komen die bijkomende instrumenten, inspirerende praktijkervaringen en nuttige tips & tricks kunnen opleveren voor de toolkit.De portaalsite www.werkbaarwerk.be kan op die manier het (digitaal) forum worden voor al wie in Vlaanderen bezig is met werkbaar werk in de praktijk.

Klik hier voor het instrument.