ROADMAP UNIZO

Medio 2014 lanceerde UNIZO de ROADMAP. Het is een instrument voor bedrijven om zonder begeleiding een MVO-traject op te starten. “Het proces en ritme verloopt volgens de mogelijkheden van het bedrijf”, belicht Jan Boulogne, algemeen adviseur UNIZO.

Het doel van de ROADMAP is om de drempel om met MVO aan de slag te gaan, te verlagen. “Wie bijvoorbeeld een duurzaamheidsrapport wil schrijven, moet door deze tool geen hoge consultantkosten betalen of een berg papier verspillen. De ROADMAP bevat instructies en werkmethoden om zelf een proces op maat van het bedrijf in gang te zetten.”

Werknemersbetrokkenheid

Volgens Jan Boulogne is de ROADMAP uitermate geschikt voor bedrijven die hun werknemers vanaf het begin willen betrekken bij de ontwikkeling van een MVO-strategie. “Het is een methodiek die werkt en toegankelijk is voor iedereen. Alle grote thema’s uit GRI komen in begrijpelijke taal aan bod. Er is ook de mogelijkheid om een koppeling te maken met de GRI-doelstellingen. Ondertussen zijn er al een twintigtal bedrijven mee aan de slag gegaan.”

Werkwijze van de ROADMAP

De rode draad van de ROADMAP als leidraad naar een duurzamere onderneming bestaat uit vier fasen:

  • Reflectie
  • Oriëntatie
  • Actie
  • Dialoog

De resultaten van de gesprekken worden verwerkt in een reflectiescan, oriëntatiescan en actieplan. Samen in dialoog gaan versnelt het proces door openheid, respect voor de gesprekspartners, …

Klik hier voor het instrument.