Radarduaal

RadarDuaal

RadarDuaal verbetert de afstemming tussen opleidingen en werkplekken in het kader van duaal leren.

De applicatie bestaat uit twee delen:

  • ze brengt vraag en aanbod op het vlak van werkplekleren in kaart
  • ze is daarnaast een innovatieve prospectietool.

Radarduaal functioneert als een soort radar die lokale tekorten aan werkplekken of opleidingen signaleert. Dankzij een slimme simulatie kunnen gebruikers vooraf inschatten of er voor een nieuwe opleiding voldoende werkplekken in de buurt zijn, en omgekeerd.

RadarDuaal beantwoordt ook de complexe vraag welke ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor een werkplek duaal leren. Intelligente algoritmes bieden op een intuïtieve manier antwoord. Sectorconsulenten gaan hiermee aan de slag en stellen prospectielijsten van nieuwe werkplekken samen.

De tool is gericht op sectoren actief binnen duaal leren. Voorlopig hebben alleen de sectorconsulenten en de accountmanagers en werkplekbegeleiders van SYNTRA Vlaanderen toegang. In een eerste fase wordt de tool ter beschikking gesteld aan een beperkt aantal sectoren. Na evaluatie wordt hij uitgerold naar de andere sectoren.

Sectoren en werkplekbegeleiders kunnen inloggen via app.radarduaal.be.