Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers wil sociaal-economische initiatieven in lage- en middeninkomenslanden faciliteren. Wij willen dit doen door bedrijven en ondernemers in België rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te brengen met zulke initiatieven en hierbij samenwerking te stimuleren onder de vorm van financiering en/of het inzetten van expertise. In essentie beogen wij initiatieven die berusten op ondernemerschap te ondersteunen. Meer sociaal gerichte initiatieven komen eveneens in aanmerking indien zij bijdragen tot het mogelijk maken van ondernemerschap. De ondersteunde initiatieven dienen te voldoen aan een aantal essentiële voorwaarden: • zij dienen een grondig onderzoek in verband met hun haalbaarheid (op korte en middellange termijn) te doorstaan • zij dienen een ecologisch en sociaal duurzaam karakter te hebben • zij dienen rechtstreeks en blijvend ten goede te komen aan de lokale bevolking • zij dienen op middellange termijn zelfbedruipend te kunnen zijn. Een belangrijke bron voor deze initiatieven berust op de aanbreng door NGO’s. Financiële samenwerking kan de vorm aannemen van een gift, een rechtstreekse financiële participatie of het verstrekken van een lening. Naast een financiële steun kan ook een ondersteuning in natura gegeven worden.

Adres
Willem de Croylaan 58
3001 Heverlee
België
Telefoon
016 32 10 72
Expertise
Wij zoeken samen met u naar een ondernemerschap bevorderend project in een laag- of middeninkomensland waarmee u een samenwerking wenst aan te gaan.