Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MVO Vlaanderen

MVO. Met de m van mensen

11 februari 2020

Dag lezer

In 2018 schoof John Elkington zijn triple bottom line-benadering opzij.

Toch is de drieëenheid people, planet en profit de gemakkelijkste manier om mensen diets te maken dat 'evenwichtig' ondernemen geen slecht idee is, willen we het met z'n allen nog kunnen navertellen. People, planet, profit lijkt ons dus een blijver, ook al omdat de SDG's er verder op bouwen met twee extra P's: partnership en peace.

Wat ons opvalt? Dat 'people' weliswaar altijd eerst in het rijtje staat, maar er, qua aandacht die eraan besteed wordt, doorgaans bekaaid uit komt. Doe een greep in onze praktijkvoorbeelden of onze interviews en je merkt dat het zelden over mensen gaat. Nochtans. Geen ondernemen zonder mensen. En zeker geen maatschappij zonder mensen.

Daarom herstelt deze nieuwsbrief op een bescheiden manier het evenwicht binnen het evenwicht.

We moeten met zijn allen langer gaan werken. Dat betekent dat we langer moeten kunnen én willen werken. Ziedaar het ontstaan van het begrip 'werkbaarheid'. Hoe het daarmee staat in jouw organisatie? Om die vraag te beantwoorden, kun je beroep doen op werkbaarheidscheques.

Nog een weg naar werkbaar werk is 'Drive'. Het is een traject dat je kunt doorlopen met begeleiding van experten en met steun van ESF Vlaanderen.

Tot slot. Als we het hebben over 'er bekaaid vanaf komen', wat dan te denken van mensen in armoede? Duurzaamheid en armoede’ is niet toevallig het thema van het tiende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. De strijd tegen armoede en de race tegen de klok om onze planeet te redden zijn immers van eenzelfde urgentie.

Tot de volgende keer

 
overleg tussen collega's

Werkbaarheidscheques verlengd én uitgebreid

Wil je weten hoe het gaat met de werkbaarheid in jouw organisatie?

Met de werkbaarheidscheque krijg je financiële steun om de werkbaarheid in kaart te brengen en een actieplan op te stellen.

Deze maatregel wordt verlengd van 1 januari 202 tot en met 31 december 2020. De werkbaarheidscheque is nu ook toegankelijk voor de social profit-sector en de sociale economie. De verhoging van de kmo-portefeuille werd verlengd voor dezelfde periode.

Meer lezen
 
 
work-life-balance

Drive – Op weg naar werkbaar werk

Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren? Hoe krijg ik een positieve dynamiek op de werkvloer? Hoe kan ik mijn leidinggevenden beter ondersteunen? Hoe kan ik in mijn organisatie burn-out tegengaan? …

Meer lezen
 
 
beeld armoede

Duurzaamheid en armoede, eenzelfde urgentie

‘Duurzaamheid en armoede’. Het is niet toevallig het thema van het tiende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.

Het toont de expliciete wil aan van mensen in armoede en hun verenigingen om hun plaats in het debat over de toekomst op te eisen.

Het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 brengt vaststellingen, analyses en aanbevelingen. Met een duidelijke boodschap: de strijd tegen armoede heeft eenzelfde urgent karakter als het milieuvraagstuk, en veronderstelt structurele maatregelen. Klimaatbeleid en armoedebeleid gaan wel degelijk samen.

Meer lezen
 

Nieuws

 

Agenda

MVO Vlaanderen
is een initiatief van de Vlaamse Overheid.
Uitschrijven op deze nieuwsbrief.