Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MVO Vlaanderen

Veraf en toch heel dichtbij

6 december 2021

Dag lezer,

"Je diensten kan je uitbesteden, je waarden niet." Dat zijn terechte woorden van Jochanan Eynikel, businessfilosoof van het ondernemersplatform Etion. Ze kwamen er naar aanleiding van de recente invallen van het gerecht bij enkele koerierdiensten. Er kwamen verregaande sociale wanpraktijken en inbreuken op het arbeidsrecht aan het licht. J. Eynikel stelt zich veel vragen over de ethiek in de netwerkeconomie.

Ethiek en moreel besef zijn één aspect. We weten ondertussen echter ook wat we ons moeten voorstellen bij de voetafdruk van e-commerce. Lees er misschien de bespreking van het VIL-onderzoek 'E-green' nog eens op na. Het dateert al van 2016 maar de conclusie "dat de populaire thuislevering zowel vanuit financieel als vanuit mobiliteits- en milieu-oogpunt onhoudbaar is" staat nog altijd als een huis.

Wat het gerecht vaststelde bij de invallen roept ten slotte nog een derde vraag op: als deze wantoestanden zowat 'onder onze neus' schering en inslag zijn, hoe gaat het er dan aan toe verder weg?

Onze federale regering is zinnens een voortrekkersrol te spelen in de uitwerking van een Europees wetgevend kader inzake zorgplicht. Bedrijven zowel als de Belgische consument zijn vragende partij. De dag dat zorgplicht op een sluitende manier een feit is, zal geen dag te vroeg zijn.

Tal van organisaties hebben daar niet op gewacht en zijn - soms al decennia lang - rusteloos in de weer om de consument te sensibiliseren voor milieu en mensenrechten. Denk aan de Fair Trade-beweging of de Schone Kleren Campagne.

Catapa, de sociale beweging die de impact van mijnbouw aan de kaak stelt, werkt in onze contreien eerder op de achtergrond. Het staat aan de wieg van Fair ICT Flanders en de Fair ICT Award die begin december voor de tweede keer werd uitgereikt.

In de aanloop naar de uitreiking brachten we samen met Bond Beter Leefmilieu, Ondernemers voor Ondernemers en Vlaanderen Circulair een aantal deelnemers aan de Award onder het voetlicht. Je vindt ze hieronder op een rijtje. Wie uiteindelijk met de Award aan de haal ging?

Tot zeer binnenkort

 

 

 
laptop hoofdtelefoon zon fair ict

Wat kan jij leren van het ICT-beleid van Universiteit Gent?

In de aanloop naar de uitreiking van de Fair ICT Awards 2021, zet Fair ICT Flanders deelnemers in de kijker. Ter informatie, maar vooral ter inspiratie. Van kleine ondernemingen tot grote instituten.

Kom te weten wat jij kan leren van bedrijven, universiteiten, ondernemingen of gemeenten die al bezig zijn met duurzame ICT.

Meer lezen
 
 
laptop hoofdtelefoon zon fair ict

Wat kan jij leren van het ICT-beleid van gemeente Laakdal?

Naar aanloop van de Fair ICT Awards 2021, zet Fair ICT Flanders deelnemers in de kijker. Ter informatie, maar vooral ter inspiratie. Van kleine ondernemingen tot grote instituten.

Kom te weten wat jij kan leren van bedrijven, universiteiten, ondernemingen of gemeenten die al bezig zijn met duurzame ICT.

Meer lezen
 
 
laptop hoofdtelefoon zon fair ict

Wat kan jij leren van het ICT-beleid van District 09?

In de aanloop naar de Fair ICT Awards 2021, zet Fair ICT Flanders organisaties in de kijker die aan de slag gingen met duurzame ICT. Als bron van inspiratie: van kleine ondernemingen tot grote instituten. Kom te weten wat jij kan leren van bedrijven, universiteiten, ondernemingen of gemeenten die al bezig zijn met duurzame ICT.

Meer lezen
 
 
laptop hoofdtelefoon zon fair ict

Wat kan jij leren van het ICT-beleid van Stad Leuven?

n de aanloop naar de Fair ICT Awards 2021, zet Fair ICT Flanders organisaties in de kijker die aan de slag gingen met duurzame ICT. Als bron van inspiratie: van kleine ondernemingen tot grote instituten. Kom te weten wat jij kan leren van bedrijven, universiteiten, ondernemingen of gemeenten die al bezig zijn met duurzame ICT.

Meer lezen
 

Nieuws

 

Agenda

MVO Vlaanderen
is een initiatief van de Vlaamse Overheid.
Uitschrijven op deze nieuwsbrief.