Logo Napo

Met Napo veilig en gezond op het werk

Met Napo is er een leuke tool op de markt om veiligheid en gezondheid op het werk laagdrempelige te introduceren. De (teken)films beogen geen uitvoerige behandeling van een thema en zijn ook geen opleidings- of onderwijsfilms. Ze willen wel bijdragen aan veiligere, gezondere en betere werkplekken.

De filmpjes spelen in op de behoefte aan hoogwaardige informatieproducten die nationale grenzen wegnemen. Daarnaast schenken ze aandacht aan de uiteenlopende culturen, talen en praktische behoeften van mensen op het werk. Innemende karakters, amusante verhaallijnen en een humoristische en opgewekte aanpak moeten leiden tot ‘veiligheid met een glimlach’.

Woordloze taal

In elke tekenfilmreeks van Napo verschijnen karakters op de werkvloer die met veiligheidsthema's worden geconfronteerd. Het hoofdpersonage Napo en zijn partners uiten zich in een woordloze taal. De verhalen hebben een educatieve waarde en roepen vragen op. Ze wakkeren het debat over specifieke aspecten van veiligheid op de werkvloer aan. Soms stellen ze concrete oplossingen voor of sturen ze daar op aan. Het is deze mengeling van educatie, culturele neutraliteit en humor in tekenfilmstijl die de identiteit van de Napo-filmpjes bepaalt.

Over het personage Napo

Napo is een sympathiek, maar onoplettend personage. Door de universele taal zijn de Napo-filmpjes voor iedereen geschikt. Elke scène staat los van de andere en kan als één film of individueel worden gebruikt. Omdat Napo een tekenfilmpersonage is, kan hij gebieden verkennen die niet mogelijk zouden zijn in dramafilms of documentaires

Coproductie Europese instellingen

Elke film is gedraaid in coproductie met een aantal Europese instellingen. De ontwikkeling van de website is gefinancierd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao (Spanje). Napofilms worden geschreven en geregisseerd door Eric Scandella voor Via Storia. De 3D-animaties worden geproduceerd door Fabrice Barbey voor Protozoaire. De muziek is van de hand van Henri Muller.