Logistics Sustainability Index

De Logistics Sustainability Index of LSI is de eerste index die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf beoordeelt. De focus van de LSI ligt op de werkelijke prestaties van de logistieke processen. Het doel is het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie.

De LSI beoordeelt bedrijven op vier verschillende domeinen:

 • beleid
 • logistiek
 • verpakking
 • en transport.

Afhankelijk van de scores krijgt ieder bedrijf per domein een categorie toebedeeld: straggler, rookie, adopter, frontrunner of master.

Doelstelling

De Logistics Sustainability Index heeft als doelstelling:

 • Het aanzetten van bedrijven tot een reëel en effectief duurzaamheidsbeleid.
 • Het valoriseren van de inspanningen die bedrijven leveren voor interne en externe rapportering.
 • Het stimuleren van bedrijven om hun logistieke activiteiten op vlak van duurzaamheid continu te blijven verbeteren.
 • Het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie.

 

De Logistics Sustainability Index of LSI is de eerste index die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf beoordeelt. De focus van de LSI ligt op de werkelijke prestaties van de logistieke processen. Het doel is het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie.

De LSI beoordeelt bedrijven op vier verschillende domeinen:

 • beleid
 • logistiek
 • verpakking
 • en transport.

Afhankelijk van de scores krijgt ieder bedrijf per domein een categorie toebedeeld: straggler, rookie, adopter, frontrunner of master.

Doelstelling

De Logistics Sustainability Index heeft als doelstelling:

 • Het aanzetten van bedrijven tot een reëel en effectief duurzaamheidsbeleid.
 • Het valoriseren van de inspanningen die bedrijven leveren voor interne en externe rapportering.
 • Het stimuleren van bedrijven om hun logistieke activiteiten op vlak van duurzaamheid continu te blijven verbeteren.
 • Het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie.