Invensus

Onze toekomst is duurzaam. Innovatieve ontwikkelingen en digitalisering brengen nieuwe businessmodellen, nieuwe consumenten en een nieuwe arbeidsmarkt met zich mee. Wij zetten deze veranderingen om in kansen voor uw organisatie door onze expertise op vlak van duurzaamheid, cleantech management en milieu creatief toe te passen in de volgende domeinen: - Circulaire economie - Managementsystemen - MVO - Duurzaamheidsverslaggeving

Adres
Heindonksesteenweg 235
2830 Willebroek
België
Telefoon
0472220106
Expertise
Invensus is een duurzaam adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van duurzame projecten: implementatie van MVO, begeleiding bij c