waterdruppel

Zet in op de recuperatie van afvalwater en regenwater

Om te wassen heb je proper water nodig. Geen evidentie in tijden van droogte en waterschaarste. In Wevelgem ging wasserij Klaratex daarom op zoek naar manieren om water te hergebruiken.

“We zijn de enige industriële wasserij in Europa die haar waterzuivinginstallatie toepast voor de combinatie van ondiep grondwater, regenwater en afvalwater.”

Duurzaam waterbeheer is broodnodig. Enkel zo kunnen we in warme zomers of periodes van droogte op onze beide oren slapen. Dat heeft ook industriële wasserij Klaratex begrepen. Zij heeft de voorbije jaren enorm geïnvesteerd in waterbesparende ingrepen en de zuivering van afvalwater.

“In onze sector denkt men al langer na over zuinig omgaan met energie”, vertelt Piet Dermaux, mede-zaakvoerder van Klaratex. “Tien jaar geleden maakten de machineconstructeurs in onze sector de switch van stoom als warmtebron naar directe verbranding van gas. Daardoor konden we een eerste keer bezuinigen op water. In samenwerking met de firma Christeyns in Gent, maken we al enkele jaren gebruik van cool chemistry. Zo kunnen we de wastemperaturen naar beneden halen, zonder in te boeten aan waskwaliteit of textielhygiëne.”

6.000 kledingstukken per dag

Klaratex richt zich al ruim veertig jaar op de industrie. In Wevelgem verhuren en wassen ze werkkledij, voornamelijk voor voedingsbedrijven en algemene industrie. De broers Piet en Karel Dermaux hebben zo’n 40 werknemers onder hun hoede. Die zien dagelijks tot 6.000 kledingstukken passeren in de wasserij. En een wasserij heeft natuurlijk zeer kwalitatief water nodig.

“Water waarmee je textiel wast, moet van een betere kwaliteit zijn dan leidingwater. Het gamma aan bevuiling dat wij aantreffen op werkkledij uit diverse sectoren is anders dan wat onze collega’s aantreffen bij bed- of tafellinnen. Kledij die gebruikt wordt bij wegeniswerken, constructiewerken of in voedingsbedrijven vraagt een totaal andere aanpak. Ons water moet dus aan hoge eisen voldoen. Daarom zuiveren we alle water voor gebruik, zodat we het onderhoudsproces starten met een goede basis”, duidt Dermaux.

Zuivering en filtering van afvalwater

Klaratex heeft de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in de zuivering en filtering van afvalwater. “We zitten hier vlak aan de Leie, dus naar watervoorziening toe komen wij nooit in de problemen. Maar we wilden graag minder verbruiken. En dat is gelukt:

waar vroeger al snel 12 liter vers water nodig was voor één kilo was, is er nu nog 4 liter nodig.

Dat hebben we bereikt dankzij allerhande ingrepen, zoals andere wasmiddelen, maar vooral: de recuperatie van afvalwater en het maximaal gebruik van meer regenwater.”

Voor die ingrepen heeft Klaratex de hulp ingeroepen van Vlakwa. Uit hun en ons studiewerk bleek dat een waterzuiveringsinstallatie een stevige, maar waardevolle investering was. “We konden zelfs geldelijke steun genieten. Dat was op zich ook echt nodig, want de terugverdientijd van zo’n installatie is zo’n jaar of tien”, weet Dermaux.

75 procent recuperatie

Om die waterzuiveringsinstallatie te realiseren, heeft Klaratex een tijdelijk consortium opgericht. Daarin, naast de wasserij, ook hun zeepleverancier, de constructeur van de installatie, hun extern milieubureau, het kenniscentrum Vito én Vlakwa. “We kregen maximaal één jaar de tijd voor onder meer de aanvraag op de dienst stedenbouw, de vergunning, de installatie, tot en met de analyse van de eerste metingen… Dat was héél nipt. Het was een hectisch jaar - door die strakke timing werd het minste probleem een zware dobber. Maar het is ons gelukt”, glimlacht Dermaux.

Met de ingebruikname van de installatie recupereerde Klaratex al snel 75 procent van al haar water voor bedrijfsprocessen.

We hoefden met andere woorden nog maar 25 procent ondiep grondwater op te pompen, dat we dus ook konden zuiveren en filteren. Intussen zitten we zelfs aan een recuperatiegraad van 80 procent”, toont Dermaux trots.

Regenwaterrecuperatie

Om zo weinig mogelijk grondwater te hoeven gebruiken, heeft Klaratex ook geïnvesteerd in regenwaterrecuperatie. “De hoeveelheid water die we daar uithalen, is intussen goed voor ongeveer de helft van alle water dat we in ons bedrijf gebruiken.

We zijn volgens mij de enige industriële wasserij in Europa die haar waterzuivinginstallatie toepast voor de combinatie van ondiep grondwater, regenwater en afvalwater”, stelt Dermaux.

Klaratex zag het effect van de investering wel niet meteen op haar waterfactuur. “Blijkbaar is de afvalwaterfactuur gebaseerd op wat je drie jaar geleden geloosd hebt. Onze factuur bleef dus op zo’n 30.000 euro per jaar steken. Daar ben ik toch van geschrokken, want dat is dus nog eens 90.000 euro die je extra moet neertellen, bovenop de investering die je doet en de dagelijkse werkingskosten van de gehele installatie. “Met die supplementaire kost, die je elke maand opnieuw moet dragen, moeten ondernemers rekening houden”, waarschuwt Dermaux.

Ook zonne-energie

De waterzuiveringsinstallatie vraagt wel veel energie. “Tijdens de bouwwerken bleek dat ons dat op jaarbasis zo’n 10.000 euro zou kosten, alleen al voor de energie van de electro-motoren. We verkenden daarom de mogelijkheden van zonne-energie.

Bleek dat we zo’n 60 procent van de elektriciteit op onze bedrijfssite konden produceren met zonnepanelen!

In verschillende schijven legde Klaratex zonnepanelen van 250 KW op haar daken. “Dat kon niet tegelijkertijd met de bouw van de zuiveringsinstallatie, maar in 2019 hebben we uiteindelijk wel afgeklokt op 1.140 zonnepanelen. Dat hebben we ons nog niet beklaagd: we mikten op 60 procent autoconsumptiegraad, maar we zitten intussen aan twee derden.”

Klaratex heeft goed nagedacht over een maximaal rendement van de zonnepanelen. Ze staan zowel naar het oosten, het zuiden als het westen gericht. “Zo hebben we een gespreide productie. Wie weet kunnen we het overschot aan zonne-energie in de toekomst ook lokaal opslaan. Dat zou ook interessant zijn voor ons wagenpark.

We hebben nu al een volledig elektrische en een hybride bedrijfsvoertuig, maar ook de zeven bestelwagens die onze dienstverlening tot bij onze klanten brengen, moeten evolueren naar volelektrisch.

“Het is belangrijk om als ondernemer een visie uit te tekenen die rekening houdt met wat verandert in de maatschappij”, meent Dermaux. “In het kader van onze 80ste verjaardag, in 2018 alweer, hebben we de nadruk gelegd op ecologie. Die keuze kwam er mede door onze klanten, zoals Alpro, die hun partners mee aanmoedigen om na te denken over die wisselwerking. Daardoor kijken ook onze medewerkers anders naar duurzaamheid. Ik zal Elon Musk en zijn concullega’s verder laten nadenken - we volgen innovaties op de voet”, besluit Dermaux.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
19 januari 2021
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven