Zeeman streeft naar een verantwoorde productieketen

Via gedragscodes, grondstoffenlijsten en audits en door langdurige relaties op te bouwen met haar leveranciers, probeert kledingmerk Zeeman haar verantwoordelijkheid op te nemen doorheen de hele productieketen.

Zeeman koopt haar assortiment in bij diverse leveranciers, distribueert dit naar de 1.250 winkels en verkoopt vanuit die winkels direct aan de consument. Aankoop vindt voor een groot deel plaats in landen in het Verre Oosten. Zeeman neemt dan ook haar verantwoordelijkheid voor de wijze van produceren in deze regio.

Code of conduct

Voor alle partijen waarmee wordt samengewerkt heeft Zeeman een uitgebreide gedragscode ontwikkeld: de Zeeman Code of Conduct, gebaseerd op het Ethical Trading Initiative (ETI).

De hoofdpunten hieruit zijn: geen gedwongen arbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, veilige en hygiënische werkplek en het recht voor medewerkers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen.

Met de Zeeman Code of Conduct wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevolgd evenals het daarop gebaseerde Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Alle agenten hebben de gedragscode ondertekend. Verder heeft inmiddels 96% van de leveranciers verklaard zich aan deze gedragscode te zullen houden. De doelstelling is dat 100% van de leveranciers in 2013 de gedragscode heeft getekend en zich hieraan houdt.

Wanneer leveranciers zich niet houden aan bepalingen gaat Zeeman een doorlopende dialoog aan met het management om de situatie te verbeteren. Vakbondsvrijheid en de mogelijkheid tot collectieve arbeidsonderhandelingen is een van de bepalingen uit de gedragscode. Dit stelt arbeiders in staat om zelf voor hun rechten op te komen. Dit onderwerp wordt uitvoerig beoordeeld tijdens audits in fabrieken.

Steeds meer audits

Samenwerking met nieuwe leveranciers wordt alleen aangegaan na een bezoek en het ondertekenen van de Code of Conduct. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van audits. Het aantal leveranciers in het Verre Oosten dat ge-audit is, is in 2012 toegenomen tot 64% (ten opzichte van 47% in 2011). Deze groei is te danken aan het feit dat Zeeman naast haar eigen audits (51%) en de onafhankelijke audits door Sercura, (28%), nu ook in kaart heeft gebracht bij welke van haar Verre Oosten leveranciers al audits uitgevoerd zijn door andere audit organisaties als BSCI (21%).

Zeeman heeft als doelstelling dat eind 2013 75% van haar Verre Oosten leveranciers geaudit is, in 2012 is 86% van de producten ingekocht bij geaudited leveranciers in het Verre Oosten. We nemen onze verantwoordelijkheid om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

Verbetering is een continu proces

De agenten van Zeeman zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de Zeeman Code of Conduct. Het is in het belang van alle betrokkenen om de Code of Conduct niet alleen na te leven, maar ook om te streven naar permanente verbetering op sociaal gebied. Deze constructieve manier van werken is mogelijk dankzij Zeeman's langdurige, intensieve relaties met leveranciers. Voor Zeeman is het essentieel om niet alleen regels te stellen, maar ook de naleving te controleren en permanent op zoek te zijn naar verbeterpunten en besparingsmogelijkheden.

Op het verzoek van Zeeman voert Sercura onafhankelijke audits uit bij leveranciers. Aan de hand daarvan krijgen we advies over mogelijke procesverbeteringen.

Geen schadelijke stoffen

Zeeman draagt vanzelfsprekend medeverantwoordelijkheid voor het milieu in de landen waar wordt geproduceerd. De medewerkers van de fabrikanten mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van het produceren voor Zeeman. Met name bij de natte verwerking van de textielproductie (bleken en kleuren) is er veel aandacht voor de gebruikte stoffen. De leveranciers van Zeeman beschikken over de Restricted Substances List (RSL) waarop de verboden chemicaliën vermeld staan.

Een gedeelte van de Zeeman collectie is gecertificeerd door Oeko-Tex. Dit keurmerk garandeert productie zonder schadelijke (verf)stoffen. Nakoming van de afspraken vindt verder plaats door kwaliteitscontrole, waarbij artikelen uitvoerig getest worden.

Een alternatief voor jeans zandstralen

Zandstralen, een techniek die wordt toegepast bij het bewerken van jeans, kan schadelijk zijn voor arbeiders. Samen met haar leveranciers bepaalde Zeeman alternatieve methodes, zoals borstelen of hand-sanding (schuren). Dit draagt direct bij aan betere werkcondities. Vanaf 2014 verkoopt Zeeman ook geen gezandstraalde jeans meer.

Verder wordt er geen bont of leer gebruikt in de collecties. Zeeman verwerkt geen dons in haar producten dat afkomstig is van levend geplukte dieren als eenden en ganzen.

Duurzaam katoen

Zeeman wil in 2013 de herkomst van haar textiel in kaart brengen en de samenwerking aangaan met het Better Cotton Initiative. Zo wordt een volgende stap gezet naar het verduurzamen van grondstoffen om haar doelstelling te bereiken: in 2020 moet 10% van de collectie uit duurzame materialen bestaan.

Bron: Zeeman duurzaamheidsverslag 2012

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
29 augustus 2013
Terug naar boven
Terug naar boven