het team van Statik

Werkgeluk begint bij het wegnemen van drempels

Is maatschappelijk verantwoord ondernemen een zegen voor een kleine kmo? Ab-so-luut.

Neem nu Statik, een Leuvense webbureau. Ze zetten bewust in op projecten die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties onderschrijven. “We hadden eerst nog schrik om bestaande klanten af te schrikken, maar we hebben net meer van de juiste soort aangetrokken.”

Statik wil technologie inzetten om positieve boodschappen te versterken. “Dat was altijd al de bedoeling, maar we zijn dat in 2015 structureel beginnen doen”, vertelt zaakvoerder Pieter Jelle De Brue. “Voorheen droeg elk van ons ethiek wel hoog in het vaandel, maar er waren nergens expliciete richtlijnen. In september 2015 kwamen dan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, en die vertaalden precies wat we bedoelden. Duurzaamheid werd onze kapstok.”

Duurzaam ondernemen draait bij Statik vooral om mensen. “Ik heb nooit voor een baas gewerkt en zaken als onderlinge competitie, controle, hiërarchie… ook nooit begrepen”, aldus De Brue. “Vijf jaar geleden werden we, na een fusie, een bedrijf met zo’n 20 werknemers. Toen hebben we bepaald: we gaan voor zelfsturing. Werknemers konden vanaf dat moment kiezen welke projecten we aannamen, beslissen over budgetten, tijdsbesteding…”

Positieve impact staat centraal

De Brue zette het idee in de markt als een experiment. “Dat was eigenlijk om wat veiligheid in te bouwen. We konden nog altijd terug”, lacht hij. “We vreesden ook dat we bestaande klanten en projecten zouden afschrikken, maar achteraf gezien hebben we net meer van de juiste soort aangetrokken. De projecten die vooral snel en goedkoop moesten, vielen er op natuurlijke wijze uit.

Met klanten die onze visie onderschreven, ontstond een duurzame relatie.

Sinds die beslissing mag iedereen bij Statik zijn of haar ding doen. “Iedereen kon vanaf toen autonoom bepalen op welke manier hij of zij zou bijdragen tot dat gedeelde doel. We gingen met rasse schreden vooruit, want de positieve impact stond centraal. Het werk verliep ook veel efficiënter, want alle overbodige stappen werden geschrapt. Door de tijd en de ruimte die we op die manier creëerden, hebben we ook een duurzaamheidscoördinator kunnen aantrekken, die de initiatieven centraliseert. Dat maakt de impact nog groter.”

Die duurzaamheidscoördinator is Daphne De Wit. “Ik kan Pieter Jelle alleen maar dankbaar zijn voor die moedige keuze”, glimlacht ze. “Het uitgangspunt bij Statik is simpel: iedereen heeft de wil om betekenisvol werk te leveren. Als bedrijf hoef je enkel een omgeving te creëren met zo weinig mogelijk drempels en veel ruimte voor autonomie.”

“Onze teams zijn zeer blij met de manier van werken. Mensen weten meer dan ooit waar ze precies aan werken. Daar zijn we dan ook actiever over beginnen communiceren. Eerst op een subtiele manier, maar nadien bleek het ook echt onze USP te zijn”, weet De Wit. “Statik blijft ook groeien, net door in te zetten op de juiste projecten.”

Technologie als middel

“Men spreekt graag over digitale transformatie, maar wij gebruiken technologie als middel, om bepaalde boodschappen te versterken”, duidt De Wit. “Zo zijn we een erkend bouwer van websites met het Anysurfer-label. Die manier van bouwen zorgt ervoor dat websites ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of motorische beperking. Zo dragen we ons steentje bij op vlak van digitale duurzaamheid en inclusiviteit.”

“Statik is een veilige haven, waar mensen zelf ideeën kunnen opstarten, uitwerken en verder opvolgen. Bij Statik gaan we niet uit van een centraal beslissingsproces. Het is meer een bijenkorf”, stelt De Wit.

De Brue knikt: “Alles is permanent in beweging en collega’s geven elkaar ook constant feedback. We geloven al langer dan vandaag in een glijdend uurrooster en thuiswerk, want we zijn liever voorbereid op problemen in plaats van dat ze zich stellen.

COVID-19 was voor ons geen hinderpaal, want we werkten al decentraal. Mede daardoor konden we heel snel inspelen op die verandering.

Als baas moet je wel kunnen loslaten. “Dat is het minste van mijn zorgen”, stelt De Brue. “Ik heb me nooit de vraag gesteld of en hoe ik mijn mensen zou controleren. Als zaakvoerder wil je toch met andere dingen bezig zijn dan over de schouders meekijken? In het begin was het wat onwennig, maar ik heb ademruimte voor mezelf gecreëerd. We zijn hier niet ‘drukdrukdruk’, we zijn een kalm bedrijf zonder bottleneck. Ik zou het trouwens niet beter kunnen dan onze getalenteerde werknemers.”

Neem alleen maar mensen aan die slimmer zijn dan jezelf.

Op dat vlak heeft De Brue nog een gouden tip: “Neem alleen maar mensen aan die slimmer zijn dan jezelf. Dat komt een bedrijf alleen maar ten goede.

Als ik iemand aanwerf, staan twee vragen centraal: staat die persoon optimistisch in het leven, en leert hij of zij graag bij? Dat is de essentie.

De technische kanten van de job kan je leren. Versta me niet verkeerd: je kan niet ineens leren programmeren ofzo, maar als je aan die twee vereisten voldoet, kan je veel makkelijker groeien in al de rest”, meent De Brue.

Werkgeluk verspreiden

Statik kreeg al vaak de vraag hoe ze dat alles klaarspelen. “Het gaat enerzijds om interne communicatie en anderzijds over de manier waarop je met je werknemers omgaat. Ik ben ervan overtuigd dat je dat idee van zelfsturing kunt schalen en verder laten evolueren”, aldus De Brue. “Dat vormt trouwens de basis voor ons nieuwe project ‘Maanlanders’, een spin-off waarmee we werkgeluk willen verspreiden”, vult De Wit aan.

Statik werd als gevolg van die inspanning eerder dit jaar verkozen tot mIK Klimaatambassadeur en hoopt binnenkort een B Corporation te worden. “Zo’n erkenning werkt inspirerend om verder te groeien. Het zou betekenen dat wij niet alleen dénken dat we duurzaam werken, maar dat ook echt doen”, lacht De Wit.

“Er zijn trouwens zeker nog werkpunten. Onze voornaamste uitdaging draait om diversiteit en inclusie. Zijn onze teams wel inclusief genoeg? We willen werkgeluk toegankelijk maken voor iedereen, dus ook daarin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
16 december 2020
Contactpersonen
Daphne De Wit
Duurzaamheidscoördinator bij Statik
Terug naar boven
Terug naar boven