Wegwijs in richtlijnen en standaarden met MVO-instrumentenwijzer

Op dit moment bestaan er vele standaarden voor (aspecten van) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. Om die reden heeft MVO Vlaanderen een aantal MVO-standaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.

Bedrijven en organisaties worden steeds meer aangesproken op hun  maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel door hun klanten als door hun stakeholders. Voor bedrijven en organisaties is het echter niet altijd evident om een beeld te krijgen van de inhoud van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en van hoe deze op een gestructureerde en kwaliteitsvolle manier invulling te geven. De Vlaamse overheid - MVO Vlaanderen maakt dan ook werk van drempelverlagende initiatieven om organisaties en bedrijven aan de slag te laten gaan met MVO. Daarbij willen we vanuit MVO Vlaanderen álle ondernemers en niet enkel de pioniers en voorlopers gericht ondersteunen. 

Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. De MVO-instrumentenwijzer brengt een aantal mvo-standaarden in kaart. Je kan zoeken op de verschillende eigenschappen die een richtlijn of instrument kan hebben: 

  • MVO-thema’s: sommige standaarden omvatten alle deelaspecten van MVO (“integraal MVO”) en behelsen de volledige reikwijdte aan sociaal-maatschappelijke, ecologische en economische thema’s en hun onderlinge samengang. Andere standaarden zijn thema-specifiek (“MVO-deelaspecten”) en focussen zich op één of meer ISO 26000 kernonderwerpen.
  • Scope: Standaarden kunnen zich richten naar de producten (geleverde goederen en diensten), de organisatie zelf en/of de keten (geheel van toeleveranciers en afnemers, die zich binnen de invloedssfeer van de organisatie bevinden).
  • Type: gedragsprincipes/richtlijnen of eisenstellende managementsystemen
  • Bevat de standaard een rapportageverplichting?
  • MVO-maturiteit: Is de standaard geschikt voor elk type organisatie ongeacht de voorkennis en ervaring met MVO (“beginnend met MVO”) of eerder bestemd voor gevorderden (“gevorderd met MVO”)
  • Toepassingsgebied: nationaal of internationaal toegepast
  • Adoptie nationaal/internationaal: mate waarin de MVO-standaard wordt toegepast door bedrijven in binnen- of buitenland
  • Is het instrument certificeerbaar of niet?

Klik hier voor de instrumentenwijzer

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
15 februari 2017
Terug naar boven
Terug naar boven