We spreken met de genomineerden van de Sustainability Awards Antwerpse havengemeenschap (2)

Avondbeeld chemie haven Antwerpen

Op 16 november 2016 reikte de Antwerpse havengemeenschap haar allereerste Sustainability Award uit. Vier genomineerden dongen mee voor de prijs: ECLUSE, BASF, Gyproc en Qpinch.

Uiteindelijk stond ECLUSE op het hoogste schavotje. Alle kandidaten hebben echter straffe duurzaamheidsprojecten. Dus  laten we ze allemaal aan het woord.

In dit gesprek hebben we het over het BASF-project ‘Boost Ambition to a Social Future’. In samenwerking met SD Worx, Karel de Grote Hogeschool en de stad Antwerpen probeert BASF de stap naar hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pioniersstudenten’ te verkleinen. Dat zijn studenten die als eerste binnen hun familie verder studeren.

Cijfers tonen aan dat deze groep minder snel z’n weg vindt naar hoger onderwijs en dat hun slaagkansen lager zijn. Met dit maatschappelijke project wil BASF de prestatiekloof dichten en sociale ongelijkheden aanpakken. Tom Verlinden, stafmedewerker sitemanagement vertelt.

Wat was de aanleiding van het project?

“Dan moet ik even teruggaan. Wij vierden een drietal jaar geleden ons vijftigjarig bestaan. Vijftig jaar mensenwerk, vijftig jaar verbondenheid met de regio, er is geen betere aanleiding om iets terug te doen voor de grondstof van onze samenleving: jongeren.

We sloten met de stad Antwerpen een convenant onder de noemer “Elementen voor talenten”. Het doel: projecten ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, die antwoorden bieden aan de uitdagingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt – specifiek in de industriële omgeving van de Antwerpse haven.

Het project waar we nu over spreken is daar één van.”

Jullie werken hiervoor samen met SD Worx, Karel de Grote Hogeschool en de stad Antwerpen. Hoe kwam die samenwerking tot stand?

Terwijl technisch talent sowieso al schaars is, stellen we ook vast dat er een hele hoop talent verloren gaat. Dat zien we bijvoorbeeld bij pioniersstudenten.

Toen Karel De Grote hogeschool (KdG) steun zocht voor hun initiatief, sprongen BASF en SD Worx graag mee op de kar. Niet alleen financieel, ook inhoudelijk.

Zo maakten we net als SD Worx deel uit van de stuurgroep. Nu maken we deel uit van de adviesgroep. Want dit project heeft ondertussen ook een vervolgtraject.”

Wat realiseerde KdG met die ondersteuning?

Drie acties werden opgezet. In eerste instantie een briefschrijfactie. Hogeschoolstudenten schreven brieven naar laatstejaarsstudenten van het middelbaar onderwijs. Ze nodigden hen uit om de stap naar hoger onderwijs te zetten. Ondertussen is dat al verdergegaan. Laatstejaarsstudenten worden ook uitgenodigd om persoonlijk een keer kennis te komen maken.”

“Het tweede luik noemen we de zomerschool. Die start net voor het academiejaar. Hier krijgen de studenten vaardigheden aangereikt die hun slaagkansen doen toenemen, maar ook heel praktische informatie. Hoe spreek je bijvoorbeeld een docent aan? Welke studentenvoorzieningen zijn er? Studeren, hoe pak je dat eigenlijk aan? Hoe bereid je je voor op examens?”

“Het derde luik? De studenten gaan wel naar de zomerschool, maar daarna gaan ze naar verschillende campussen. Vanuit de zomerschool richtten we daarom een soort community op. Daardoor kunnen ze dus achteraf in contact met elkaar blijven.”

“We startten in 2015 met 30 studenten. De tweede editie bereikte al 60 studenten. We hopen dat dat er deze zomer nog veel meer worden.”

Wat is voor BASF het doel? De talenten aantrekken?

“Het is niet zo dat dit project een specifieke voorbereiding is naar selectieprocedures. We richten ons met dit project zelfs niet specifiek op STEM-onderwijs.

Het is echt de bedoeling om talent dat anders misschien verloren gaat, naar boven te laten komen.

We hebben nood aan bijzonder veel technisch geschoolde mensen. We zien veel te weinig instroom. En daaraan willen we iets doen.”

De jury was lovend over de samenwerking van de verschillende partners. Hoe verliep die?

“Zeer vlot. Binnen de stuurgroep was er regelmatig overleg en kennisdeling. De gezette stappen werden ook altijd gerapporteerd. Daarop kwam dan feedback. Allemaal heel constructief. En dat zetten we nu verder.”

Ook jullie focus op lokale verankering werd enthousiast onthaald.

“Verbondenheid met de regio vinden wij zeer belangrijk. Als grote speler in de samenleving moeten we hier een voortrekkersrol nemen, vinden we. Het past ook perfect binnen onze visie op duurzaam ondernemen.

Duurzaamheid is voor ons geen hol begrip. We zijn daarmee dagelijks bezig. En dan heb ik het over die drie poten: sociaal, ecologisch, economisch.

Economisch is duidelijk: als de boel niet goed draait en je bent binnen dit en enkele jaren failliet, dan is dat niet duurzaam.

Dit project past heel duidelijk onder de sociale pijler. Als industrie, als onderneming sta je uiteindelijk niet naast de maatschappij, maar je staat er middenin. Het is de samenleving die onze firma de ruimte geeft om te ondernemen. En het zijn de mensen uit onze regio die onze onderneming stap voor stap gebouwd hebben tot wat ze nu is.”

Ecologische duurzaamheid vinden we ook zeer belangrijk. En dat bewijst zich hier eigenlijk op zeer grote schaal. Enerzijds met de producten die we maken. Een voorbeeld? Als de vraag naar elektrische wagens stijgt, dan zal die alleen maar stijgen als we batterijen hebben die voldoende capaciteit voorzien. Wij zorgen voor de ontwikkeling van de ‘bouwstenen’ voor die batterijen, zodat je inderdaad ver genoeg kunt rijden. Dus dat is een boost die we op ecologisch gebied kunnen geven.”

“BASF Antwerpen is één grote productiesite. We zijn wat wij een Verbund site noemen. Dat woord namen we over van onze moedervestiging in Duitsland, maar laat zich moeilijk vertalen. Connectieverbond of synergie komt misschien nog het dichtst in de buurt.

Wij hebben een vijftigtal installaties en die zijn allemaal met elkaar verbonden. De ene installatie krijgt grondstoffen binnen, die produceert iets. Iets dat we verkopen. Maar de installatie produceert ook een nevenproduct. En dat nevenproduct gebruiken we als grondstof voor de volgende productie. Het proces herhaalt zich.

Zo krijgen we eigenlijk allemaal nevenproducten die worden herbruikt voor andere toepassingen. Hetzelfde doen we met energie: warmteoverschot uit één proces wordt gerecupereerd in een ander proces. Dus een echte keten.”

Jullie nominatie voor de award, wat betekent dit voor jullie?

“Het is altijd mooi erkenning te krijgen voor projecten die we zelf ook zeer belangrijk vinden. We hopen dat projecten zoals deze andere bedrijven kunnen inspireren.

Samenwerking tussen bedrijven en overheden schept oneindig veel mogelijkheden.”

Dat zal ook een bevestiging zijn dat jullie op dezelfde weg moeten verdergaan.

“Het project heeft al een vervolg dat ‘EHBO’ heet: Eerste Hulp Bij Oriëntering.

Dezelfde partners slaan de handen in elkaar om studenten middelbaar onderwijs te helpen ontdekken wat zij interessant vinden en ooit willen doen.

Daarvoor werken we samen met middelbare scholen en jeugdwerking. We gaan daar nog niet naartoe met studierichtingen en studiekeuzes. We willen hen in eerste instantie helpen om de keuze te maken.”

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
28 maart 2017
Contactpersoon
Tom Verlinden
stafmedewerker sitemanagement
Terug naar boven
Terug naar boven