team aurion

We hebben het geluk cliënten te hebben die bij ons passen en wij bij hen

Aurion is een recent opgericht advocatenkantoor dat de focus legt op de toekomst en op maatschappelijke betrokkenheid. Het team van Aurion begeleidt voornamelijk sociale ondernemingen, verenigingen, stichtingen, overheden en onderwijsinstellingen.

Wij spraken met Yvette Verleisdonk, Sarah Verschaeve en Evelyne Maes, samen met Jurgen Goyvaerts de oprichters van Aurion, over hun toekomstvisie.

Sarah: “Aurion hebben we opgericht begin 2022, maar we hebben allemaal al heel wat jaren ervaring op de teller. De vier oprichters werkten al samen als vennoten binnen een ander kantoor en hebben elk een eigen specialisatie. Vanuit onze gelijkaardige visie op het beroep van advocaat hebben we de stap gezet naar de oprichting van Aurion.

Aurion betekent ‘morgen’ in het Oud-Grieks en dat staat voor ons echt voor de toekomst, op korte en op lange termijn. Onze cliënten zijn vaak organisaties met sociale impact als core business. Wij hebben de expertise om hen een stap verder te brengen.

Alle teamleden moeten zich ook kunnen vinden in de manier waarop wij het recht beoefenen, in onze maatschappelijke betrokkenheid en in dat oog voor de toekomst.”

Yvette: “Doordat we zo gespecialiseerd zijn, zijn we enorm verweven met de sociale sector. Dat is zo gegroeid uit het verleden. Sarah heeft bijvoorbeeld al zo’n 15 jaar ervaring in de sector. Daardoor kunnen we ons nu echt focussen op dat doelpubliek en ons richten op die organisaties met sociale impact.”

We zetten in op duurzaamheid, gelijke kansen, begeleiding naar werk, antidiscriminatie, mensenrechten, goed onderwijs, armoede en gezonde consumptie.
Yvette Verleisdonk

Inhoudelijke focus op maatschappelijke betrokkenheid

Sarah: “Mocht je ons observeren, zou je denken dat we op dezelfde wijze werken als zakenadvocaten die gericht zijn op grote ondernemingen. De kwaliteit en flexibiliteit van  dienstverlening is onze eerste prioriteit. Ook rekruteren we bijvoorbeeld studenten met uitstekende studieresultaten en een bijkomend diploma en investeren we ook in permante opleiding om een hoog niveau van expertise te garanderen. Maar inhoudelijk willen we die expertise ten dienste stellen van cliënten en dossiers met maatschappelijke impact.”

Evelyne: “Klopt. Advisering bij overheidsopdrachten valt bijvoorbeeld ook onder mijn expertise. In algemene zin ligt daar niet mijn focus op omdat ik het liefst wil werken in dossiers rond grondwettelijk recht en mensenrechten. Maar de cliënten van Sarah en Yvette zijn middenveldorganisaties en daarvoor doe ik die overheidsopdrachten met veel plezier omdat je weet dat je dan ook een sociale impact hebt.”

Cliënten weigeren

Yvette: “We hebben het geluk cliënten te hebben die bij ons passen en wij bij hen. De markt weet heel goed wie we zijn. Onze collega Jurgen Goyvaerts bijvoorbeeld pakt discriminatie in het arbeidsrecht aan en enkele van zijn dossiers haalden al de krant.

Een organisatie die heel discriminerend handelt, zullen we niet helpen om die handelingen juridisch te rechtvaardigen. Maar stel dat die organisatie naar ons komt en vraagt om juridische bijstand om meer richting gelijke kansen te gaan, dan is onze opgebouwde ervaring in en buiten de rechtbank, heel waardevol en staan we hen graag bij.”

Sarah: “Het is niet zo dat wij een zwarte lijst hebben van organisaties die wij niet bijstaan, het gaat ons in de eerste plaats over de finaliteit en of die strookt met de manier waarop wij naar het recht kijken.”

Met de fiets naar de advocaat

Yvette: “Intern letten we op de kleine dingen inzake duurzaamheid. Onze kantoren zijn vlakbij het treinstation. We hebben weinig parkeerplaatsen om de medewerkers en cliënten aan te moedigen te voet of met de fiets te komen en alleen de auto te gebruiken als het niet anders kan. We kijken naar het afval dat we produceren, zijn zoveel mogelijk paperless en denken voortdurend na over hoe we zo veel mogelijk in lijn kunnen zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.”

Sarah: “Ik zou het een beetje aanmatigend vinden als wij onszelf op het vlak van de SDG’s als grote toonbeeld naar voor zouden schuiven. Duurzaamheid is iets waarmee we dagelijks bezig zijn, maar ik denk dat het realistischer en eerlijker is om te zeggen dat we de grootste impact realiseren via onze cliënten.”

Ons DNA is anders dan dat van een ander advocatenkantoor.
Evelyne Maes

Sociale duurzaamheid

Yvette: “Extern zit dat in de relatie met de cliënten. Die zijn, direct of indirect, bezig met duurzaamheid, goed bestuur, gelijke kansen, begeleiding naar werk, antidiscriminatie, mensenrechten, goed onderwijs, armoede, gezonde consumptie.

Ik werk bijvoorbeeld veel met impactinvesteerders, die financieren met het oog op impact en minder op financieel rendement. Recent  ben ik bezig geweest met het opzetten van het impact fonds ‘SI3 Fund’, waarvan de oprichting de kranten haalde. Dat fonds investeert in sociale ondernemingen die gelijke kansen creëren, bijvoorbeeld door schuldenproblematiek te bestrijden, meer gelijkheid in onderwijs te bevorderen of werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zo doe ik ook social impact bonds (SIBs), waarvan er in Vlaanderen drie zijn en in Brussel ook een aantal.”
“Een social impact bond is eigenlijk een samenwerking tussen de overheid, een vereniging of iemand met een sociale missie en impactinvesteerders. De impactinvesteerders geven een voorfinanciering van bijvoorbeeld drie jaar aan die vereniging. Die kan daarmee dan drie jaar haar programma uitvoeren.

De eerste in Vlaanderen was voor de tewerkstelling van NEET-jongeren, ‘Not in Education, Employment or Training’. Als er resultaten worden bereikt, dus als die jongeren sneller aan een baan worden geholpen, dan betaalt de overheid de impactinvesteerders terug. Dat is niet het geval als er geen resultaten zijn. Het financieel risico is dus voor de impactinvesteerders. Als het lukt, is het een win-win-win, want de vereniging kan haar programma uitvoeren, de overheid betaalt pas als ze weten dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft en de investeerders krijgen hun geld terug met een beetje rendement.

Je moet wel kunnen meten wat de sociale impact is en er moet ook een besparing voor de overheid zijn. Als je jongeren helpt om eerder een job te vinden of ex-gedetineerden op weg helpt en zorgt dat ze niet hervallen, dan bespaart dat op de sociale zekerheid.”

Het DNA van Aurion

Evelyne: “Ons DNA is anders dan dat van andere advocatenkantoren. We kijken met een open blik en proberen nieuwe wegen te bewandelen. Zo hebben we bijvoorbeeld vanaf september een nieuwe stagiair die bijna 70 jaar oud is. Wij zien dat als een troef, iemand die er bewust voor gekozen heeft om na zijn pensioen rechten te gaan studeren en zich nu graag wil smijten voor dat middenveld. We denken dat zo iemand andere ervaringen aanbrengt en we daarvan kunnen leren.  Bovendien is langer werken de toekomst.”

“We hebben ook een zeer goed evenwicht tussen mannen en vrouwen in ons kantoor. En we proberen ook de work-lifebalans te respecteren. We zeggen niet dat er nooit eens ’s avonds of in het weekend gewerkt moet worden, maar we proberen dat de uitzondering te laten zijn. We  proberen het werk te verdelen onder de medewerkers zonder dat het water hen aan de lippen komt te staan.”

Erkenning in The Legal 500

Yvette: “We staan als kantoor en individueel vermeld in The Legal 500 voor onze expertise in de domeinen ‘not for profit & social profit’, inclusief arbeidsrecht en anti-discriminatie. The Legal 500 is een Engelse organisatie die elk jaar een rangschikking maakt van advocaten per sector, op basis van de input van cliënten en andere advocaten. Twee maanden nadat we gestart zijn, stonden we in de top van de rangschikking, dat is vrij uitzonderlijk voor zo’n jong kantoor. Voor ons is dat een fijne erkenning.”

Reflectie

Sarah: “Ik denk dat ons leermoment nog zal komen, op een moment dat we wat tijd en ruimte hebben om achteruit te kijken naar hoe het afgelopen half jaar is geweest. Welke stappen hebben we gezet en waar kan het beter?

In de rush van de opstart en de vloed van dossiers die daarna volgde, hebben we nog niet veel tijd en ruimte gehad om te reflecteren. Maar dat moet er zeker komen, anders bestaat het gevaar dat we vast komen te zitten in oude gewoontes, en we hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. De missie en visie van Aurion moeten prioritair en helder blijven.”

Advocaten van de toekomst

Yvette: “We zouden graag uitbreiden met advocaten die actief zijn in sectoren waarvan wij denken dat het sectoren van de toekomst zijn. Dat is dan in de eerste plaats klimaat- en milieurecht, maar er zijn zeker nog andere sectoren, zoals (hernieuwbare) energie, waarvan ik denk van dat ze belangrijk zullen zijn en waarin we nog ervaren en gespecialiseerde advocaten zoeken.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
20 september 2022
Terug naar boven
Terug naar boven