WaW investeert jaarlijks 1/3e van zijn winst in 'Make it work'

Make it Work is een sociaal tewerkstellingsproject voor jongeren tussen 17 en 25 jaar. Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door WaW en de Provincie Antwerpen. Het project werd in november 2017 gelanceerd in Antwerpen en in juni 2018 in Hasselt. De eerste resultaten zijn hoopvol. 76% van de begeleide jongeren zijn terug naar school, aan het werk, of in training.  Kan deze doorgedreven MVO-aanpak ook andere ondernemingen inspireren? 

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

In Vlaanderen zijn er ruim 39.000 minderjarigen die in een problematische opvoedingssituatie zitten of feiten pleegden. Er gaat veel tijd en zorg naar deze jongeren via de jeugdzorg, de sociale hulpverlening en de jeugdrechtbanken. “Net op het moment dat ze hun scholing stoppen en toetreden op de arbeidsmarkt zijn deze jongeren erg kwetsbaar. Ze worden snel geconfronteerd met negatieve filters zoals geen diploma, geen netwerk, povere competenties en povere ervaring. Dat is wat we met Make it Work willen doorbreken. We zorgen er voor dat deze jongeren niet keer op keer ontgoocheld worden, maar gewapend en met meer zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt komen”, aldus Ingrid Verduyn, co-oprichter en CEO van WaW (zie bovenstaande foto)

Kans op werk laten aansluiten op talent

WaW is een coöperatieve vennootschap, actief in uitzendarbeid, rekrutering en selectie, projectsourcing en talentmanagement. WaW heeft een serieuze ambitie. Deze coöperatieve wil méér mensen kans geven op werk, dat aansluit bij hun talenten. WaW realiseert deze ambitie in zijn dagelijkse activiteiten én via het Make-it-Work project. Alle recruitment medewerkers van WaW zijn betrokken in dit project en integreren het zoeken naar werk voor Make it Work-jongeren in hun dagelijkse activiteiten en bij hun bestaande klantennetwerk.

Het 'Make it Work' project is eigenlijk het antwoord op de maatschappelijke uitdaging in het verlengde van de missie van WaW. Kan het andere bureaus voor uitzendarbeid, recrutering en selectie, outplacement, opleiding en andere HR-diensten inspireren? Of ondernemen zij gelijkaardige initiatieven? Ook hun verhalen zijn welkom op de site van MVO Vlaanderen. 

Alle waardering voor de klanten

Make it Work coacht en begeleidt de jongeren zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt. Het programma is modulair, individueel en verschillend voor elke jongere.  Elke jongere start met het ontdekken van zijn talenten, competenties en waarden. Daarna begint hij aan de uitwerking van zijn doelstellingen. Tussendoor verkent hij de arbeidsmarkt en oefent hij samen met de coach in solliciteren. De jongere leert verantwoordelijkheid nemen, actiepunten opvolgen en volle focus houden. Vaak gaat het ook over heel praktische dingen, zoals op tijd zijn en afspraken nakomen: belangrijke troeven om een job te vinden en te houden.

Op het einde van het coaching- en trainingsprogramma komen de jobhunters van WaW op de proppen.  “Onze business partners stellen de jongeren voor aan bedrijven, van wie we weten dat ze openstaan voor het Make it Work-project.”, zegt Ingrid Verduyn, co-oprichter en CEO van WaW.  “Het zijn deze klanten die in feite alle waardering verdienen, omdat ze onze jongeren een kans geven. En vaak meer dan één kans. Want ook tijdens de eerste maanden van hun tewerkstelling blijven we de jongere op de werkplek opvolgen en aanmoedigen.”

“Het zijn deze klanten die in feite alle waardering verdienen, omdat ze onze jongeren een kans geven. En vaak meer dan één kans."

Omar

“Ik heb vroeger een aantal zaken verkeerd aangepakt, waardoor ik in moeilijkheden kwam. Uit die situatie wil ik uit. Ik wil nu gaan werken, maar het lukt me niet om een job te vinden”.  Aan het woord is Omar, die besloot om zijn leven in handen te nemen en deel te nemen aan Make it Work. “Ik dacht eigenlijk dat ik niet veel kon. Maar al van bij mijn eerste gesprek haalde mijn coach mijn sterke kanten zo naar boven. Nu heb ik een veel beter zicht op wat ik graag doe en waar ik sterk in ben.” Omar, 24 jaar, nam de afgelopen maanden deel aan het coaching- en trainingstraject.

Een van de onderdelen van het programma is de kerntalentenontdekking. “Dikwijls denken de jongeren dat ze helemaal geen talent hebben. Het moment dat ze inzien wat hun sterke kanten zijn is vaak een keerpunt”, zegt Ingrid Everaerts, coach bij Make it Work, “Ik zie die jongeren op dat moment voor mijn ogen veranderen. Daarna zijn ze nog gemotiveerder.”

Omar heeft ondertussen zijn traject achter de rug. Hij heeft werk gevonden. En tegelijkertijd is hij opnieuw ingeschreven in het deeltijds onderwijs en gemotiveerd om zijn secundair onderwijs af te maken.

Cruciaal voor een duurzame tewerkstelling

De Provincie Antwerpen steunt het Make it Work-project in het kader van haar sociaal-economisch beleid en haar streefdoel naar een job voor ieders talent. Gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor inclusieve economie. “Dit project focust zich op een zeer specifieke doelgroep van jonge kwetsbare mensen die een intensieve begeleiding nodig hebben wanneer zij de stap zetten naar de arbeidsmarkt, een doelgroep die veel te weinig aan bod komt in de bestaande begeleidingstrajecten. Omwille van die reële behoefte ondersteunt de provincie Antwerpen dit waardevolle initiatief met een subsidie van 33.600 euro uit het impulsfonds voor innovatieve projecten in de inclusieve economie. Dit project ís dan ook innovatief: het slaat de brug van een veilige begeleide omgeving naar de jungle van de arbeidsmarkt. Dat is een cruciale fase voor een duurzame tewerkstelling. De moeilijke doelgroep waar we hier mee te maken hebben, vergt een specifieke, heel mature coachingsaanpak en veel flexibiliteit. Dat zijn competenties die de mensen van WaW duidelijk in huis hebben.” 

Kan dit Antwerps voorbeeld andere provinciebesturen inspireren om innovatieve projecten in de inclusieve economie te ondersteunen? 

Om deel te nemen aan de Award Inclusieve Onderneming 2018 is het voor WaW te laat. Maar misschien kan deze coöperatieve met het Make it Work project zich kandidaat stellen voor de volgende editie?  

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
21 september 2018
Meer info
Make it Work
Terug naar boven
Terug naar boven