Wat kunnen instroomjobs voor jouw onderneming betekenen?

De samenwerking tussen Jacobs Reels en vzw De Sluis leidde tot beroepsinleefovereenkomsten (de zogenaamde BIO's) en instroomjobs. Ontdek wat 'instroomjobs' voor jouw onderneming kunnen betekenen.

ESF-project 'Watch for Talent'

Jacobs Reels is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de fabricatie van haspels. Eind 2015 legde een zware bedrijfsbrand het bedrijf in de as. Jacobs Reels ging daarom noodgedwongen op zoek naar een partner voor het freeswerk.

In hun zoektocht kwamen bedrijfsleiders Roger en Joachim Jacobs in contact met de leerwerkplaats VZW De Sluis. Dit opleidingsinitiatief (schrijnwerkerij, arbeidszorg en coaching) biedt individuele begeleiding, opleiding en werkervaring voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Denken we maar aan kansengroepen, zoals ouderen, jongeren, laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidsbeperking, enz.

VZW De Sluis en Jacobs Reels besloten te gaan samenwerken om cursisten vanuit de leerwerkplaats toe te leiden naar tewerkstelling. Deze samenwerking kadert eveneens in het ESF-project 'Watch for talent'.

Onder de noemer 'Watch for Talent' werd door WOODWIZECOBOTIVOC en de Werkplekarchitecten een ESF-dossier ingediend waar de drie sectoren hun krachten willen bundelen om inclusief ondernemen in deze sectoren te promoten. Deze organisaties willen hun bedrijven tonen welke jobs geschikt zijn voor kansengroepen. Niet enkel nieuwe jobs, maar ook hoe je sommige functies kan aanpassen naar die doelgroepen toe. Dit project verwacht van de participerende ondernemingen dat ze hun rekruterings- en personeelsbeleid voor kansengroepen openstellen. Met 10 sleutels kunnen bedrijven 'inclusief ondernemen' in de praktijk gericht introduceren. 

Via BeroepsInlevingsOvereenkomsten en Instroomjobs

VZW De Sluis stelde enkele kandidaten voor die stage konden lopen via een Beroeps­InlevingsOvereenkomst (BIO). Het principe hiervan is eenvoudig. Een BIO is een opleidingscontract en géén arbeidsovereenkomst. Werkgevers kunnen een werkzoekende een BIO-stage aanbieden van drie tot zes maanden. In die periode oefent de BIO-stagiair op de werkvloer de nodige vaardig­heden en competenties. Op die manier krijgt de werkgever zicht op de aanwezige capaciteiten en het groeipotentieel. Blijkt de BIO-stagiair de juiste persoon voor de job, dan kan de werkgever hem of haar meteen aanwerven.

Jacobs Reels startte met twee BIO’s: Noël en Ardanné. Noël is een laaggeschoolde ex-Fordwerknemer. Na afloop van zijn BIO-Booster bleek helaas dat er geen voldoende match was tussen het werk en zijn profiel. Noël vond later wel een job in een nabijgelegen bedrijf. Ardanné op zijn beurt is een laaggeschoolde jongere met een arbeidsbeperking. Hij kreeg bij Jacobs Reels een opleiding als monteur van haspels. Deze job bleek echter te complex voor hem.

Met ondersteuning van VZW De Sluis werd voor hem de 'instroomjob' van magazijnmedewerker gecreëerd. Een instroomjob kan je begrijpen als een (industriële) job die in het bereik ligt van mogelijke kansengroepen op de arbeidsmarkt. Dat houdt in dat de arbeidsinhoud relatief makkelijk aan te leren is en dat er bijna geen voorkennis vereist is. Zo'n instroomjob kan ook tot stand komen op basis van aanpassingen of herschikkingen van bestaande jobs. 

Voor Jacobs Reels was deze job totaal nieuw in het bedrijf. Voordien moesten de monteurs zelf hun grondstoffen en afgewerkte producten aan- en afvoeren. Joachim Jacobs onderstreept de win-win voor iedereen in deze veranderde werkorganisatie. Productie-operatoren kunnen zich nu focussen op het werk waar ze goed in zijn. En dat appreciëren ze enorm. Daarna startte ook Andy via BIO. Andy en Ardanné zijn intussen vaste werkkrachten in het bedrijf.

Label 'inclusieve onderneming'

Volgens Kim Cuypers, coördinator van VZW De Sluis, waarderen Andy en Ardanné het familiale bedrijfskarakter. Het geeft hen een echt thuisgevoel. Het bedrijf maakt geen onderscheid tussen de verschillende medewerkers en spant zich in om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich goed voelen. Van de Werkplek­architecten kreeg Jacobs Reels alvast het label 'inclusieve onderneming', als teken van erkenning voor de inspanningen die zij leveren om hun werkplek open te stellen voor verschillende vormen van werkplekleren. Ook bieden ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om hun competenties te versterken.

Bedrijven die een duurzaam loopbaanbeleid in de praktijk willen brengen kunnen momenteel intekenen op een ESF-oproep en op die manier beroep doen op subsidies

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
19 september 2018
Terug naar boven
Terug naar boven