Voka - KvK Mechelen geeft startschot voor Sociaal Charter

Naast het alom bekende Milieu Charter, is Voka - Kamer van Koophandel Mechelen de eerste Kamer die dit jaar start met een Sociaal Charter. Het charter komt er op vraag van de bedrijven zelf. Volgens Mathias Gullentops, projectmedewerker MVO bij Voka - KvK Mechelen, is het de bedoeling om dit charter op termijn ook te introduceren in de andere arrondissementen.
 

Waarom heeft Voka - KvK Mechelen besloten om dit jaar te starten met een sociaal charter?

Mathias Gullentops: Maatschappelijk verantwoord ondernemen draait niet alleen om milieu, ook het sociale luik is belangrijk. Bedrijven beseffen dat stakeholders – waaronder ook werknemers – de sleutel zijn tot groei op lange termijn. Ze voelen eveneens een verhoogde druk vanuit de omgeving, want zowel werknemers als leveranciers en klanten zijn de laatste jaren veel mondiger geworden. Het gevolg is dat we via de bedrijven meer en meer vragen ontvangen rond sociale duurzaamheid.

Sociale duurzaamheid is een breed begrip. Hoe vult het charter dit in?

Gullentops: Het charter legt de focus op 3 pijlers: personeelsbeleid, preventie en veiligheid op het werk. De officiële naam van het charter zal dan ook Human Capital Charter zijn, net om deze focus te benadrukken. De doelgroep van het Human Capital Charter verschilt lichtjes met die van het Milieu Charter. Zo focussen we ons meer op gemeenten, zorgbedrijven en de farmaceutische sector. Natuurlijk blijven ook alle andere bedrijven welkom.

Bedrijven die zich engageren voor het Milieu Charter moeten 3 milieuacties opzetten in samenspraak met Voka. Blijft dit concept behouden?

Gullentops: Inhoudelijk blijft het concept gelijkaardig. Een bedrijf krijgt eerst een preventieve audit door experten en vervolgens wordt in samenspraak met het bedrijf een actieplan van minstens 3 acties overeen gekomen. De bedrijven die op het charter intekenen kunnen in de loop van het jaar beroep doen op de externe experten en worden uitgenodigd op 4 bijeenkomsten waarin ervaringen worden uitgewisseld.

Is de deelname aan het Human Capital Charter beperkt tot leden van Voka?

Gullentops: Het charter kadert in open innovatie, wat wil zeggen dat zowel leden als niet-leden van Voka aan dit charter kunnen deelnemen.

Hoe proberen jullie vanuit Voka – naast beide charters – nog mvo te stimuleren?

Gullentops: We zijn bezig met het opzetten van een Kameracademie. Dat is een lerend netwerk rond mvo waarbij cursussen zullen worden gegeven aan onze leden-bedrijven. Daarnaast organiseren we ook enkele malen per jaar een MVO-café met interessante getuigenissen van ondernemers en andere mvo-experten. Het volgende MVO-café vindt plaats op 22 april. Een bedrijf, politicus en expert zullen met elkaar in debat treden.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
12 maart 2014
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven