rapportage

Vier dingen die je moet weten over GRI-standaarden

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die een algemeen aanvaard en volledig systeem voor de realisatie van een duurzaamheidsverslag aanbiedt.

Het GRI ontwikkelde hiervoor rond enkele 'reporting standards', de GRI-standaarden, een raamwerk van principes en indicatoren die je in het duurzaamheidsverslag van jouw organisatie kunt gebruiken om op een duidelijke en uniforme manier over jouw prestaties te communiceren.

1. Hoe kwam het GRI tot stand?

Vanuit groepen zoals overheden, consumenten en beleggers komen steeds meer vragen naar duidelijke en transparante communicatie over de economische, ecologische en sociale prestaties van een onderneming.

De non-profit organisatie Ceres en het Tellus Institute ontwikkelden daarom samen het GRI. In 2000 brachten deze organisaties de eerste volledige versies van de richtlijnen uit. Sindsdien is het een populaire tool bij bedrijven. In een bevraging uit 2017 bevestigde 75 procent van de Global Fortune 250 gebruik gemaakt te hebben van het framework.

2. Wat zijn de GRI-standaarden?

Je kan gratis gebruik maken van de standaarden van het GRI. Deze zijn voor gebruiksgemak opgedeeld in subsets, zogenaamde ‘series’, maar je kan ook aan de slag met de volledige set van standaarden.

Om met jouw duurzaamheidsverslag te voldoen aan de vereisten van het GRI moet je de 'reporting principles' toepassen zoals beschreven in de standaarden. Deze principes zorgen voor het uniforme karakter van duurzaamheidsverslagen die je opstelt volgens de GRI-standaarden.

Deze reporting principles kan je vervolgens toepassen op de universele standaarden en standaarden rond specifieke onderwerpen. Een universele standaard is bijvoorbeeld het beschrijven van je managementaanpak en informatie over je organisatie: op welke locaties vinden je operaties plaats? Hoe groot is jouw organisatie?

'Topic-specific standards' gaan vervolgens dieper in op specifieke onderwerpen in de drie thema’s: sociaal, economisch en ecologisch: Gebruik je sociale criteria bij het kiezen van een toeleverancier? Ontvangt je bedrijf financiële steun van de overheid? Hoe ga je om met afval?

3. De voordelen van de GRI-standaarden

Een duurzaamheidsverslag is een uiterst nuttig instrument; zowel voor communicatie naar de buitenwereld toe als voor intern gebruik in een organisatie.

Door het internationale karakter van de standaarden en de manier waarop ze opgesteld zijn, is er een breed draagvlak voor deze richtlijnen. Het GRI zorgt er natuurlijk ook voor dat de standaarden up-to-date blijven en voegt regelmatig nieuwe thema's toe.

Door de aanwezigheid van verschillende niveau’s in de GRI-standaarden kan je simpel en duidelijk werken aan een verslag rond de thema’s die voor jouw bedrijf belangrijk zijn.

4. Een duurzaamheidsverslag kan voor jouw bedrijf verplicht zijn

Doorgaans gebeurt de publicatie van een duurzaamheidsverslag op vrijwillige basis. Ook het gebruik van de GRI-standaarden is geen vereiste. Voor bepaalde types van bedrijven is een jaarlijks duurzaamheidsverslag echter verplicht.

De Europese Commissie stelde een richtlijn op die grote ondernemingen opdraagt om verslag uit te brengen over de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Ook LDE-bedrijven en, in de toekomst, maatwerkbedrijven moeten een verslag indienen als subsidievoorwaarde.

Het GRI biedt met zijn standaarden een robuust instrument om aan duurzaamheidsverslaggeving te bouwen. Wanneer het voor jouw bedrijf verplicht is om jaarlijks een verslag op te stellen, geven de GRI-standaarden je meteen alle middelen om een uniform resultaat te leveren. Ook voor bedrijven die die verplichting niet hebben, kan het nuttig zijn om de activiteiten te staven aan de hand van deze standaarden. Het helpt je om zwakke punten te identificeren en aan te pakken én om prestaties duidelijk te communiceren naar de buitenwereld.

 

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
3 mei 2021
Terug naar boven
Terug naar boven