Versterk de Vlaamse arbeidsmarkt via transnationale samenwerking

oranje megafoon

ESF-Vlaanderen is via een oproep op zoek naar uitdagende, arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarvoor een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen.

Doelstelling

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken via Vlaamse en transnationale partnerschappen die minimaal ‘mutual learning’ bewerkstelligen en die werken aan de toepassingsmogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Bij goedkeuring is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (M/V/X/ - inactieven, werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden. Er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Wie kan indienen?

De oproep richt zich tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Met andere woorden: alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De oprichting van een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap is een verplichting.

Welke acties komen in aanmerking?

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken:

  • van een bestaande praktijk die men wil verbeteren
  • of een uitdaging die bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Ze zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen.

Wanneer men werkt rond een uitdaging, is het mogelijk om een bestaande dienstverlening te verbeteren of nieuwe instrumenten aan te bieden. Het is vooral van belang de knelpunten van de uitdaging bloot te leggen en verbeteringen aan te reiken die samen met het lerend netwerk zulen worden gecapteerd.

Vanuit de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct.

Zes thema's

Binnen deze oproep gelden zes thema’s:

  1. Inzetten op de vaardigheden van de 21e eeuw
  2. Job carving, job crafting en job design
  3. Sociale inclusie en activering
  4. Circulaire economie en wat betekent dit voor de toekomst
  5. De uitdagingen van de platformeconomie (gig economy) en hoe hier mee om te gaan
  6. Het ontwikkelen van een inclusief beleid in bedrijven en organisaties inclusief gendergelijkheid

Per thema zullen maximaal vier projecten worden goedgekeurd. Idealiter zullen de vier goedgekeurde projecten binnen elk thema complementair aan elkaar zijn en zal hen gevraagd worden om met elkaar samen te werken.

Een netwerk zal de verschillende promotoren begeleiden bij de samenwerking en zal ze ondersteunen om tot relevante output te komen.

De projecten kennen een voorbereidende fase en een uitvoerende fase.

Hoe een projectvoorstel kan ingediend worden, welke subsidies beschikbaar zijn,... is terug te vinden op de website van ESF-Vlaanderen.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
29 april 2020
Terug naar boven
Terug naar boven