een werf

Vastgoed met positieve impact

Projectontwikkelaar ‘Upgrade Estate’ wil sociale impact en maatschappelijke meerwaarde creëren. “Vastgoed is voor ons het decor waarin we bewoners verbinden. Onze gebouwen dienen in de eerste plaats om mensen fysiek te laten connecteren.”

Upgrade Estate is bekend van haar duurzame studentenkoten, maar beheert ook huisvesting voor afgestudeerden (‘upliving’). Met Upoffiz hebben ze ook een groene campus voor groeibedrijven die geven om duurzaamheid, identiteit en zorg voor hun medewerkers.

“We zijn een bedrijf dat winstgevend is, maar vooral een maatschappelijke meerwaarde wil bieden”, vertelt co-ceo Nele Van Damme. “Er zijn voor ons drie voorwaarden om duurzaam te ondernemen. Het moet eerst en vooral een vrijwillige keuze zijn. Je moet ook al je stakeholders betrekken, en je initiatieven moeten geïntegreerd zijn in je werking. Het is veel meer dan een eenmalige actie opzetten!”

Van Damme heeft sociale en economische duurzaamheid geïntegreerd in het business model van Upgrade Estate. “Wij beginnen met het ontwerp van de buitenomgeving en richten ons daarna op de architectuur. Er zijn talloze labels die aangeven dat je een duurzaam gebouw hebt neergeplant, maar als je niet respectvol omgaat met mensen, heeft dat geen zin. Een gebouw is voor ons een soort decor om mensen connectie te laten maken. Ze studeren of leven waar ze wonen, maar kunnen er ook een netwerk uitbouwen voor het leven.”

Meer dan business

Wat doet Upgrade Estate dan anders dan concullega’s? “Wij worden niet zo gelukkig van business as usual; onze sociale en ecologische impact primeren. Een project mag nog zo financieel aantrekkelijk zijn, we gaan er niet in mee als we geen maatschappelijke meerwaarde kunnen genereren. We willen een behoorlijk deel van onze winst ook blijvend investeren in die langetermijnvisie.”

Wat we ons daarbij moeten voorstellen bij die maatschappelijke meerwaarde? “Een kot bijvoorbeeld moet uiteraard in orde zijn, maar wij zetten ook in op initiatieven die bewoners verbinden. Twintig procent van onze medewerkers heeft een sociale opleiding genoten. Die leven tussen onze huurders en zorgen voor een vinger aan de pols. Zij zorgen voor het sociale beheer van onze gebouwen. Dat maakt vaak het verschil voor onze huurders.”

Doelen voor 2035

Upgrade Estate heeft haar strategie gekoppeld aan de SDG’s van de Verenigde Naties. “We gebruiken de tool FutureFit, zodat we alle aspecten van duurzaamheid kunnen meten. Daarmee krijg je erkenning voor de dingen die je goed doet, maar je score daalt ook als je op sommige vlakken niet in orde bent.”

40 procent van de CO₂-uitstoot wereldwijd komt van de bouwindustrie. Kan een vastgoedbedrijf wel klimaatneutraal zijn? Van Damme: “We hebben onszelf doelen gesteld voor 2035 en volgen die ook op. In het kader van de duurzaamheidsdoelstelling Klimaatactie (SDG 13, red.) zijn drie mensen aan de slag, die ook onze toeleveringsketen kritisch bekijken. Om de tien jaar doen we ook een audit van onze bestaande energie-installaties, om die verder te verduurzamen indien nodig.”

Upgrade Estate had de energiecrisis niet nodig om toekomstige projecten zonder fossiele brandstoffen op te bouwen. “We bouwen gasvrij, en in bestaande gebouwen schakelen we ook over op zonnepanelen en warmtepompen. Onze ingenieurs bekijken project per project welke groene energie we kunnen gebruiken. De grootste uitdaging zit hem vandaag echter in bouwmaterialen. We zetten daarom in op houtbouw, maar dat is een heel andere werkmethode.”

Negatief beeld van ondernemers counteren

Bij Upgrade Estate zijn ze leergierig, maar Van Damme betreurt dat de bedrijfssector altijd de zwartepiet wordt toegeschoven. “Ik volgde onlangs de opleiding ‘duurzame ontwikkeling’. Daar waren alleen maar mensen die een negatief beeld hebben van ondernemers! Zelfs docenten leken meer activist dan wetenschapper. Daar heb ik tegen geprotesteerd: je kan niet alle ondernemers over dezelfde kam scheren. Er wordt uit onwetendheid veel onzin verkocht.”

Van Damme is met de opleiding gestopt en besloot om meteen een aantal zaken te implementeren. “Zo leer je véél meer en ga je ook duurzame relaties aan. Wat windenergie als groenbeheer betreft, werken we nu samen met partijen die daarin ervaring hebben. Ik hoed me intussen ook voor mensen die veel zaken tegelijk roepen - sommigen denken dat ze al impact maken als ze recto-verso afdrukken. Duurzaamheid is een containerbegrip geworden”, verzucht ze.

Intrapreneurs voor duurzame cultuur

Een groene bedrijfscultuur komt volgens Van Damme niet van een innovatiemanager, of een duurzaamheidsverantwoordelijke. “Wij geloven meer in ‘intrapreneurs’. Dat zijn mensen die naast hun job ook een bijdrage leveren om onze voetafdruk te verkleinen. Zo mag je als werknemer bij het management team een project pitchen, dat uiteraard wel aan een aantal parameters moet voldoen. Als we daar graten in zien, mag je een team van vier personen uit verschillende afdelingen samenbrengen en er een dag in de week aan besteden, tijdens de werkuren. Dat geeft hen de kans om bij te dragen aan onze missie, en bepaalde frictie die zij nog ervaren te tackelen.”

Of er al veel projecten zijn uitgevoerd? “Op drie jaar tijd zijn er 27 projecten ingediend door 20 verschillende mensen. We hebben twee derden kunnen uitvoeren en er zijn er nog een aantal lopende. Dat is zoals een vliegwiel en leidt tot een duurzame cultuur.”

Los van de projecten van onderuit staan er staan de komende jaren nog twee grote plannen in de steigers. “Het eerste heet ‘Van wind tot warmte’, waarin we gaan voor de ontwikkeling van eigen windturbines. Het tweede is ‘Van bos tot bouw’, waarbij we investeren in bossen. Met de omschakeling naar houtbouw willen we duurzaam bosbeheer garanderen. Er wordt ook in die branche met termen gegoocheld, dus zijn we ook gaan kijken in Finland, om uit te zoeken wat duurzaam bosbeheer nu eigenlijk inhoudt.. We willen grondstoffen dichterbij brengen en zeker zijn dat we het juiste doen”, besluit Van Damme.

 

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
27 november 2022
Terug naar boven

Voordelen

Terug naar boven