Triodos Bank lanceert biobased hypotheek in Nederland

beeld lancering c-bouwers.be

Triodos Bank Nederland lanceerde vorige maand een hypotheek waarbij de interestvoet gekoppeld is aan de materiaalkeuze van de woning: wie het geld gebruikt om een biobased woning aan te kopen of te bouwen, betaalt een extra lage rente.

De bank zet met de zogenaamde biobased hypotheek, een primeur in Nederland die nog geen navolging kreeg in België, een nieuwe stap in het verduurzamen van de woningmarkt. Door bouwen met hout, stro en vlas financieel te stimuleren, hoopt Triodos dat die materialen concurrerender worden met minder duurzame materialen als beton, staal en steenwol.

Hout, stro, vlas en zelfs schimmels

Traditioneel wordt in de bouwsector vooral staal en beton gebruikt. De productie daarvan zorgt voor 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er is immers veel fossiele energie nodig in het productieproces. Bovendien zijn die materialen ook puur bouwtechnisch minder geschikt voor hoogwaardige circulaire toepassingen.

Er is nog een ander belangrijk argument om biogebaseerde bouwmaterialen te gebruiken. Natuurlijke materialen leiden tot een gezonder en comfortabeler leefklimaat. Beter voor de planeet maar ook voor de bewoner.

Biobased bouwen dus, of bouwen met hernieuwbare, plantaardige bouwmaterialen die tijdens de groei CO2 opnemen en na het oogsten snel weer terug groeien. De materialen stoten bij productie, verwerking en transport weinig tot geen CO2 uit en zijn prima te hergebruiken. Voorbeelden zijn hout, stro, vlas, en zelfs schimmels.

Millieubelasting materialen

Triodos Bank kijkt bij de aanvraag van een biobased hypotheek naar de zgn. MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden gebruikt. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het gebouw.

Alle nieuwbouw in Nederland moet volgens het Bouwbesluit een MPG-waarde van 0,8 of lager hebben. De bank verwacht dat dit door de overheid snel verder zal worden verlaagd naar een waarde van 0,5. Klanten met een woning met minimaal label A+++ of A++++ en een MPG-waarde van 0,45 of lager komen in aanmerking voor de extra lage interestvoet.

Triodos Bank vindt wel dat de huidige rekenmethodieken en MPG-standaarden nog onvoldoende rekening houden met de CO2-opslag van bijvoorbeeld hout. Om die reden wordt voor woningen die met overwegend duurzame materialen zijn gebouwd een berekening aangeboden die de CO2-opslag en circulariteit beter waardeert.

Komt er navolging?

Triodos Bank ziet de lancering van de nieuwe biobased hypotheek als een eerste stap die zeker navolging mag krijgen. In tegenstelling tot energielabels is er op het vlak van (de meetinstrumenten voor) materialenstandaarden echter nog werk. Maar over tien jaar is biobased en natuurinclusief bouwen volgens hen gewoon de norm.

Het afsluiten van een biobased hypotheek is voorlopig enkel mogelijk in Nederland. Wel is het zo dat je bij Triodos Bank in België vandaag een duurzame hypothecaire lening kunt afsluiten waarin de toepassing van natuurlijk materialen al gedeeltelijk een bepalende factor voor de rentevoet is.

Voor andere kredietverstrekkers in België is voor de hoogte van de interestvoet vooralsnog enkel de EPB-waarde van het gebouw dat wordt aangekocht of gebouwd een bepalende factor.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
10 augustus 2022
Terug naar boven
Terug naar boven