Lean Container Terminal

Transport en overslag van papier via de binnenvaart

Ongeveer 4.000 per jaar. Zoveel vrachtwagens leveren papier aan de Aalterse papiergroothandel Igepa. Het bedrijf beoogt nu 500 van deze vrachtwagens van de weg te halen door te kiezen voor transport over water. Igepa zette zich aan het cijferen, riep de steun in van De Vlaamse Waterweg en op 10 december meerde, bij wijze van test, de eerste papierboot aan in Aalter.

Om de dalende papiermarkt voor te zijn en het verschil te maken in de toekomst, schraagt papiergroothandel Igepa zijn bedrijfsactiviteiten al jaren op drie stevige pijlers:

  • diversificatie
  • digitalisering
  • duurzaamheid.

Binnen dat laatste luik buigt het bedrijf zich geregeld over projecten met sociale en ecologische impact. Zo werden er in Aalter recent 2.500 nieuwe bomen aangeplant om de nadruk te leggen op ‘Paper is nature’, naar de gelijknamige campagne.

10.000 ton

Elk jaar laat Igepa meer dan 10.000 ton papier leveren door het Portugese The Navigator Company. Dat papier komt per containerschip naar de haven van Rotterdam, waarna vrachtwagens de lading overnemen.

Vermits ook Aalter over een kade beschikt kwam stilaan een andere oplossing in het vizier: de containerboot loodsen naar de haven van Antwerpen, en daar overschakelen op een binnenschip langs het kanaal Gent-Brugge tot in Aalter, werkelijk op enkele hectometers van Igepa.

"Tussen droom en daad staan vaak heel wat praktische bezwaren", weet Igepa CEO Dirk Salens. "Het was dus zaak ons van meet af aan te omringen met professionals. Niet alleen uit functionele overwegingen maar ook om het kostenplaatje in de gaten te houden: een nieuwe maar verlieslatende toeleveringsketen organiseren heeft uiteraard weinig zin."

Samenwerking met transportdeskundigen

Igepa ging samenzitten met de transportdeskundigen van De Vlaamse Waterweg, die nauwkeurige berekeningen voorlegden qua laadvermogen en beschikbare kades. Ook de expertise van Tieleman, de lokale kraanspecialist, kwam uitstekend van pas.

Logistiek zag Igepa zich misschien nog voor de grootste uitdaging geplaatst: het ritme van twee vrachtwagens per dag vervangen door één superlading van 400 ton om de 2,5 weken – het equivalent van 25 vrachtwagens.

De beschikbaarheid van extra personeel, de benodigde ruimte in het magazijn, het vlotte overladen van het binnenschip naar de opleggers: vragen waarop afdoende antwoorden moesten worden gezocht. De hele onderneming werd tot in de puntjes uitgewerkt, met als resultaat de eerste levering op 10 december.

Een nieuw concept: van LCT (Lean Container Terminal)

Christine De Groef en Carl Verhamme - extern transportdeskundigen van De Vlaamse Waterweg - lichten LCT toe. "Bij een LCT gebruikt men geen dure overslaginstallaties maar volstaan klassieke kranen. Om competitief te zijn gebeurt de overslag op een manier die ‘lean’ is. Dit wil zeggen dat elke beweging, elke plaats minutieus wordt gepland en ‘getimed’.

Vergelijk dit met een bandenwissel in het formule 1 racecircuit. Tot voor een paar decennia duurde dit meerdere minuten; nu gebeurt dit binnen 1 seconde. Gewoon een perfecte analyse, samenwerking, afstemming van de ganse operatie en in zijn eenvoud uiterst innovatief!"

"Voor dit testproject bestaat inmiddels ook de nodige interesse van andere bedrijven en van Voka", licht Dirk Salens toe. "Het hele project kadert in de politiek van De Vlaamse Waterweg om de waterwegen te optimaliseren. Bovendien komen er aan de andere kant van het kanaal industrieterreinen bij, waar bedrijven watergebonden activiteiten kunnen ontplooien. Gebeurt dat niet omdat er te weinig haveninfrastructuur voorhanden is, of wordt de kade te weinig gebruikt bij gebrek aan geïnteresseerde bedrijven? Dat kip of het ei-verhaal wilden we ombuigen."

Nauwkeurige nacalculatie qua timing, uitstoot, efficiëntie en kostprijs zal leren of dit transportsysteem economisch haalbaar is, en of de synergie met andere geïnteresseerden het plaatje nog interessanter kan maken.

Meer geloof in binnenvaart

“Het succes van dit proefproject toont aan dat steeds meer ondernemingen geloven in de toekomst van de binnenvaart. Meer dan ooit zijn bedrijfsleiders immers op zoek naar logistieke oplossingen en duurzame verbeteringen. Met dit testproject illustreren de initiatiefnemers de mogelijkheden van transport over het water. Bovendien is het naast een oefening in duurzaam vervoer, ook een gezamenlijke investering van Igepa en De Vlaamse Waterweg nv", vertelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Igepa investeerde inderdaad eigen middelen in dit testproject en ontving er ook een subsidie voor. Het doel is natuurlijk wel dat dit systeem na verloop van tijd zelfbedruipend wordt.

Ook Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Lydia Peeters hoopt dat nog meer ondernemingen het voorbeeld volgen. “De Vlaamse overheid investeerde de voorbije jaren aanzienlijk in de verdere uitbouw en de kwaliteit van onze waterwegen. Ik roep alle ondernemers dan ook op om zich terdege te bezinnen over een modal shift naar de waterweg. Via de waterweg kunnen goederen efficiënter en goedkoper getransporteerd worden.”

Zo maakte men het verschil

Minder vrachtwagens op de baan.

Beter gebruik van waterwegeninfrastructuur.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
16 december 2019
Terug naar boven

Voordelen

Minder vrachtwagens op de baan.

Beter gebruik van waterwegeninfrastructuur.

Terug naar boven